Eiendom til salgs:

Meget attraktiv næringsseksjon sentralt i Son med 2 leieavtaler og 1 ledig lokale som kan benyttes til egen bruk.

Sagaveien 120
1555 Son

Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler

Areal

168 m2

Bruttoareal

168 m2

Prisantydning

4 000 000 kr

Kort om eiendommen

Eiendommen ligger meget sentralt i Son sentrum med butikker og spisesteder i umidelbar nærhet.
Det tildeles parkering fra sameiet til seksjonen, og det er kundeparkering på eiendommen og muligheter for å parkere i gatene ved Kiwi/Vinmonopolet uten avgift.
Seksjon nr 13 ligger i 1. etasje med god eksponering som kontor-/butikklokale.
Lokalet er i dag innredet for 3 leietakere. Lokalene ansees å inneha god fleksibilitet for endret inndeling for antall leietakere.

Beliggenhet

Kystperlen Son Spa og den idylliske kunstnerbyen Son finner du bare 40 minutter fra Oslo. Eiendommen ligger sentralt til ved bryggekanten i nordre del av Son sentrum. Beliggenheten gjør at man har gangavstand til alt i sentrum og det er parkering på eiendommen, med lett tilgang for kunder. Det er særlig kjent for sin gamle bebyggelse fra hollendertiden, med trehus og trange smug som gir et særpreg som man gjerne forbinder med byer langs kysten av Sørlandet. Son har også en populær småbåthavn og gjestehavn.

Båten B21 går i sommertrafikk og er en flott og rimelig måte å besøke sommerbyene og badestedene langs Oslofjorden på. Son er kjent som et poulært turiststed og har søndagsåpne butikker hele året. Son har mange hyggelige spisesteder med høy kvalitet og fokus på mat og drikke. I Son sentrum bor det ca 1000 innbyggere, og medregnet boligområdene rundt om lag 6 000 innbyggere. Son er en del av regionene Follo og Mosseregionen som igjen er en del av Stor-Osloregionen.

Adkomst

Fra E6 tar man av til Son og kjør rett gjennom rundkjøringene for å fortsette på Sonsveien/Rv151 ca 1 km.

Innhold

Lokalet er i dag delt inn i tre leieforhold på hhv ca 43, 63 og 57 kvm BTA hvor lokalet på ca 68 kvm BTA er er ledig.
Lokalene deler på felles kjøkken og toalett.

Lokalet 1 (43 kvm) Utleid - løpende 6 måneders oppsigelse.
Lokalet 2 (57 kvm) Utleid - løper frem til 01.11.24
Lokalet 3 (68 kvm) Ledig

Det kan være mulig å reforhandle leiekontrakt for lokalet nr 1 med lengre avtaletid.

Parkering

Det er parkering med parkeringskort som administreres av sameie.

Ventilasjon

Det er ikke ventilasjon.

Diverse

Leieinntekteten utgjør ca NOK 200.000,- per år inkl. felleskostnader.
Ledige lokaler antas utleid for ca NOK 135.000,- per år inkl felleskostnader.
Alternativt kan kjøper bruke ledige lokaler selv og ha leieinntekter på de som er utleid.
Felleskostnader er beregnet til ca kr 80.000,- per år inkl strøm.

Standard

Veggene har malt gips med strie.
Gulvenen er med fliser og varmekabler.
Det er en felles WC og felles kjøkken.
Alle lokalene har egen inngang.

Lovanvendelse

Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven
§ 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.

Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.

Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.

Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.

Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppkjøpsfinansiering
Den 1. januar i år ble det nye regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i aksjeloven § 8-10. Budgiver bes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: +47 928 16 111

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: +47 970 93 125