Fakta om eiendommen

Type lokale


Butikk/Handel,

Areal

m2

Bruttoareal

m2

| Kort om eiendommen

Eiendommen ligger med fasade mot Kråkerøyveien, og med mulighet for eksponering direkte mot hovedvei.
Kundeparkering rett på utsiden av inngangsdøren.
Mulighet for parkering for ansatte.

| Innhold

Lokalene er godt egent for publikumsrettet virksomhet da de ligger på gatenivå, har trinnløs adkomst og kundeparkering.
Størrelse: 64,2 kvm eksklusivt areal. 72 kvm inkl. andel fellesareal.
Arealet har senest vært i bruk som hudpleiesalong og er i dag inndelt med et salgslokale/resepsjon/ventesone og 2 behandlingsrom/kontorer (hvorav 1 har vask/vann/avløp).
I tillegg er det egen wc, et mindre lagerrom og bøttekott.
Se tegning der dagens inndeling fremkommer.
Tilpasninger til din bruk kan foretas etter nærmere avtale.
Lokalene har mulighet for inngang både fra Kråkerøyveien og fra p-plass.
Det er tilgang til hc-wc i fellesareal.

Virksomhet i bygget forøvrig er Ankerløkka Legesenter, Tjeneste Compagniet AS, MD sikkerhet (bl.a. låsleverandør/låssmed), Kråkerøy Fysioterapi og Butterfly bakeriutsalg med kafe.
I nabobygget er det Kiwi-butikk i første etasje og kontorvirksomhet i 2. etasje.
Rett over veien finner vi Glommen Brygge med et bredt utvalg av næringsvirksomheter; Coop Extra, Posten, Boots apotek, SATS treningssenter, Lucky Bowl og kontorvirksomheter innenfor ulike bransjer som Capgemini, Kredinor, arkitekter, revisorer, ingeniører, regnskap og helserelatert virksomhet (lunge- og hjertespesialist, urolog, psykiater, logoped m.fl.).

| Beliggenhet

Beliggende på Kråkerøy, rett ved broen, og med fasade mot Rv 108/Kråkerøyveien.
Gangavstand til Fredrikstad sentrum, buss- og jernbanestasjon.

| Adkomst

Rv 108 Kråkerøyveien mot Hvaler.
Bussholdeplass i Kråkerøyveien rett foran bygget.
I tillegg er det gangavstand til fergeleiene på Smertu, Værste og Sentrum. Her går det gratis personferge mellom Gamlebyen - Smertu - Sentrum - Værste - Gressvik - Ålekilene.
Kun 4-5 minutter på sparkesykkel til bussterminal og jernbanestasjon.

| Ventilasjon

Balansert ventilasjon med kjøring.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Ann Kristin Berg

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: akb@metra.no

Mobil: (+47) 91320622

Telefon: (+47) 69301800