Fakta om eiendommen

Type lokale


Butikk/Handel,

Areal

120 m2

Bruttoareal

243 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Arealspesifikasjon

1. etg: 120 kvm Lokale 1
1. etg: 123 kvm Lokale 2

Kort om eiendommen

Nytt næringslokale står klart til å tilpasses ny leietakers virksomhet med topp moderne fasiliteter.

- Super eksponering mot trafikkert vei
- Store vinduer som gir godt med naturlig lys
- Gode parkeringsmuligheter
- Etablerte næringsvirksomheter i samme seksjon
- Overtakelse etter avtale

Eiendommens potensiale

Alt ligger til rette for ny leietaker i disse lokalene, med mulighet for å påvirke innredning og sette sitt eget preg på lokalene, samt det store kundegrunnlag som allerede er etablert i bygget.

Bebyggelse

Lokalene utgjør en seksjon av større kombinert bolig- og næringsbygg. Bygget er oppført med bæresystem i betong og stål. Innvendige overflater i gips.

Beliggenhet

Eiendommen hvor lokalene ligger befinner seg på Mosseveien, vis a vis Fjeldberg Båthavn. Trafikken til sentrum fra nord, fra områdene Onsøy, Gressvik, Råde, Moss, Oslo og gjennomfartstrafikken til Værste, Kråkerøy og Hvaler passerer forbi.

Adkomst

Rundkjøringen på Innfartsåra - Fv110 der Mosseveien tar av > ta til høyre > følg Mosseveien ca. 550 m, gjennom første rundkjøring > ta til venstre inn Floaveien > eiendommen ligger på høyre side.

Innhold

Næringslokalet er en del av et større nybygg med flotte fasiliteter. Lokalet deler inngang med dagligvarekjeden Rema1000 og Boots Apotek noe som gir leietaker ''gratis'' markedsføring og besøkstrafikk. Arealet til leie fremstår i dag som et rå-lokale, hvor leietaker har mulighet til å sette sitt preg på hvordan de ønsker at lokalene skal fremstå med tanke på farger og materialvalg. Lokalet for utleie egner seg godt til virksomheter innen beauty, helse, diverse utsalg eller butikkvirksomhet.
I disse nye lokalene vil du også få et sunt og godt inneklima som er blitt et viktig aspekt i dagens utleiemarked.

Parkering

Det er god parkeringsdekning på asfaltert biloppstillingsplass tilknyttet leieobjektet.

Tomt

Alle eiendommens tomtearealer er fint opparbeidet beplantet og asfaltert, med kantstein og utebelysning.

Ventilasjon

Lokalene er prosjektert med balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og kjøling.

Standard

Materialer og overflater etter avtale med leietaker.

Beskrivelse av tomt

Alle eiendommens tomtearealer er fint opparbeidet beplantet og asfaltert, med kantstein og utebelysning.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens bestemmelser vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Oppvarming

Vannbåren varme.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Offentlig kommunikasjon

Buss-stopp rett utenfor Mosseveien 16.
*15 minutters gange til sentrum og Fredrikstad bussterminal.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Mobil: +47 404 61 800