Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

230 m2

Bruttoareal

230 m2

Fasiliteter


Bredbåndstilknytning

| Kort om eiendommen

Velholdt eiendom med god beliggenhet på Østsiden i Fredrikstad.

| Bebyggelse

Teglsteins bygg over 3 etasjer. Bygget er velholdt og kontorene holder en god standard.

| Innhold

1. etasje: Kontorarealer med sosiale soner.

| Beliggenhet

Eiendommen ligger meget sentralt på sørsiden av Fredrikstad broen på Østsiden. Området består av små næringseiendommer.
Virksomheten i området er i hovedsak handel, kontor og litt lager virksomhet. Syd for eiendommen er det et stort boligområde som omkranser Gamlebyen.

| Adkomst

Kjør til rundkjøringen ved Fredrikstad broen på Østsiden. Ta av og følg veien på nordsiden av broen mot Glomma. Ta første vei til venstre under brua.

| Parkering

Gode parkeringsmuligheter på eiendommen.

| Standard

Lokalene er nylig oppgradert og klar for ny leietaker.

| Beskrivelse av tomt

Opparbeidet og asfaltert

| Ventilasjon

Ventilasjon.

| Offentlig kommunikasjon

God offentlig kommunikasjon til området.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: runar@metra.no

Mobil: (+47) 95256130

Telefon: 952 56 130