Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

500 m2

Bruttoareal

500 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Kjøreport

| Kort om eiendommen

Ledige lagerarealer med enkel adkomst og god takhøyde.

| Bebyggelse

Bygningen har et fotavtrykk på ca. 15 000 kvm. og er oppført med plasstøpte betongkonstruksjoner. Eiendommen er kjent som tidligere produksjonslokaler for ABB og er godt kjent for lokalbefolkningen. Fabrikklokalene er transformert over en lengre tidsperiode og huser i dag en rekke leietakere med blandet formål som utsalg/forretning, kontorer, produksjon/lager, og aktivitetsanlegg.

| Innhold

Ca. 500 kvm. lager ledig for utleie.
Arealene har kjøreport og egen inngangsdør fra eiendommens bakgård.

Arealene utgjør totalt ca. 500 kvm. og hovedvekt av arealet har takhøyde over 8 meter.
Det er tilgang til toaletter direkte fra lagerarealene og det er mulig med tilgang til kontorer ved behov.

| Beliggenhet

Eiendommen har strategisk god beliggenhet rett utenfor Sarpsborg sentrum, og med enkel adkomst til E6. Området består av blandet næringsvirksomhet og grenser til Tunejordet handelsområde med stor etablering av bilforhandlere, kjøpesentre, kontorvirksomheter, byggevare etc.

| Adkomst

E6 fra Oslo, ta av E6 ved avkjøring nr. 6, Alvimkrysset. Ta deretter til høyre i 1. rundkjøring og venstre i 2. rundkjøring. Følg veien ca. 200m og ta til venstre inn på Tunebakken og deretter 1. vei til høyre inn på Dr. Johnsens gate som går videre inn i Vestengveien. Eiendommen ligger på høyre side.

| Parkering

Parkering på eiendommens tomt.

| Regulering

Eiendommen er regulert til: Forretning/kontor/industri.

| Oppvarming

Elektrisk.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Mobil: (+47) 91349453

Telefon: 913 49 453