Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

433 m2

Bruttoareal

433 m2

Fasiliteter


Aircondition

Heis

| Kort om eiendommen

Ledige kontorarealer med umiddelbar nærhet til Sarpsborg torg og adkomst fra byens gågate

| Bebyggelse

Sentrumseiendom med kontorarealer fordelt over 5 etasjer. Moderniserte kontorarealer som kan tilpasse leietakers ønsker og behov både med tanke på standard og størrelse.

| Innhold

Kontoreiendom over 5 etasjer og beliggenhet i byens gågate.
Bygget er oppgradert over tid med bl.a. balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og kjøling, og oppgradering av fasader med nye vinduer i 2023.

Ledige arealer:
Lokale 1: 2.etg., Ca. 299 kvm. kontorarealer. Arealet kan reinnredes og tilpasses leietakers ønsker.
Lokale 2: 3.etg. Ca.134 kvm. kontorareler. Rålokale som kan innredes etter leietakers ønsker.

Lokalene kan tilpasses leietakers ønsker. Begge lokalene egner seg for innredning med både cellekontorer og åpne landskapsløsninger.

| Beliggenhet

Eiendommen har attraktiv beliggehet i Sarpsborg sentrum og ved byens torg. Umiddelbar nærhet til alle sentrumsfasiliteter, bussterminal og parkeringsmuligheter.
Kort avstand til jernbanestasjon.

| Adkomst

Se kartbeskrivelse.

| Oppvarming

Tilkoblet fjernvarmeanlegg.

| Ventilasjon

Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og kjøling.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke pt.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Offentlig kommunikasjon

Gangavstand til bussterminal og jernbanestasjon.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Mobil: (+47) 91349453

Telefon: 913 49 453

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Mobil: (+47) 40461800

Telefon: 404 61 800