Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

m2

Bruttoareal

m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Kort om eiendommen

Opprinnelig oppført i begynnelsen av 1900 tallet og tilbygg i 1987. Bygget har 3 etasjer + kjeller og loft. Lokalene er oppdelt i svært mange arealer som i dag er utleid til kunstnere og kreative miljøer. De ledige arealene består av arealer som er i ferd med å bli ledige, eller er blitt ledige i den senere tid.
Det skal ikke være behov for oppgradering av ledig areal, men de skal kunne leies ut slik som de er.

Beliggenhet

Sentral beliggenhet i Sarpsborg, nærmeste nabo til Borregaard og Sarpebrua (St.Marie gate). Utsikt til Sarpefossen fra eiendommen.

Adkomst

Følg fv 109 Oscar Pedersens vei til innkjøring Borregaard industrier, kjør inn i Hjalmar Wessels vei, ta til høyre og følg veien ned mot Glomma. Eiendommen ligger på høyre side i enden av veien.

Innhold

Rom 113
1. etasje: BTA. 30 m²Arealer til kreative yrker mv. Passer også som kontor.

Rom 114
1. etasje: BTA. 46 m²Arealer til kreative yrker mv. Passer også som kontor.

Rom 154/157
1. etasje: BTA. 56 m²Arealer til kreative yrker mv. Passer også som kontor.

Rom 200
2. etasje: BTA. 22 m²Arealer til kreative yrker mv. Passer også som kontor.

Rom 201/202/203
2. etasje: BTA. 48 m²Arealer til kreative yrker mv. Passer også som kontor.

Rom 207/208/209/2010
2. etasje: BTA. 68 m²Arealer til kreative yrker mv. Passer også som kontor.

Røde rom
2. etasje: BTA. 68 m²Arealer til kreative yrker mv. Passer også som kontor.

Rom 222
2. etasje: BTA. 50 m²Arealer til kreative yrker mv. Passer også som kontor.

Rom 224/225
2. etasje: BTA. 29 m²Arealer til kreative yrker mv. Passer også som kontor.

Rom 226
2. etasje: BTA. 19 m²Arealer til kreative yrker mv. Passer også som kontor.

Rom 228
2. etasje: BTA. 15 m²Arealer til kreative yrker mv. Passer også som kontor.

Rom 322
3. etasje: BTA. 42 m²Arealer til kreative yrker mv. Passer også som kontor.

Rom 345
3. etasje: BTA. 18 m²Arealer til kreative yrker mv. Passer også som kontor.

Rom 354
3. etasje: BTA. 22 m²Arealer til kreative yrker mv. Passer også som kontor.

Rom 413
4. etasje: BTA. 24 m²Arealer til kreative yrker mv. Passer også som kontor.

Kjeller
Kjeller: BTA. 24 m²Lager

Parkering

God parkeringsdekning for leietakere.

Ventilasjon

Eiendommen har ventilasjonsanlegg, men det benyttes ikke i dag.

Standard

Eiendommen er en eldre kontoreiendom med standard tilpasset leietakerne.

Beskrivelse av tomt

Tomten er opparbeidet og asfaltert.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Oppvarming

Elektrisk

Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

Hvitvaskingsloven

Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Offentlig kommunikasjon

Kort avstand til busstopp i St. Marie gate og gangavstand til Sarpsborg jernbanestasjon.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: rh@metra.no

Telefon: (+47) 95256130