Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

320 m2

Bruttoareal

320 m2

Prisantydning

13 600 000 kr

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Båtplass

Kort om eiendommen

Eiendommen ligger på bryggekanten på Kråkerøy, vis-a-vis Fredrikstad sentrum.

Bebyggelse

Sameiet består av to næringsseksjoner og 24 boligseksjoner.
Seksjoneringsbegjæringen angir følgende for snr 1:
Formål: Næring.
Sameiebrøk: 309/3027.
Se forøvrig sameiets vedtekter for nærmere beskrivelse.

Eiendommens potensiale

Næringsseksjon med flott beliggenhet ved Vesterelven, på Kråkerøysiden. Fantastisk utsikt over bryggepromenaden og elven.
Gangavstand til Fredrikstad sentrum.
Sameiet består av to næringsseksjoner og 24 boligseksjoner.

Adkomst

Fra Fredrikstad sentrum: følg Fv 108 Kråkerøyveien over Kråkerøybura, ta til venstre i rundkjøringen tredje avkjøring, inn i Verkstedveien. Eiendommen ligger på høyre side av veien.

Innhold

1. etasje: 320 kvm består av 4 legekontor, resepsjon, behandlingsrom, lab, møterom og sosial rom.
Seksjonen er bygget og skreddersydd til legekontor, med ekstra krav til isolasjon/støydemping.

Alle kontorene har fantastisk utsikt mot eleven og bysiden.

For ytterligere bygg-teknisk beskrivelse se vedlagte takst.

Parkering

Seksjonen har til disposisjon 5 utvendige parkeringsplasser (kundeplasser) i arbeidstiden. På kveldstid disponeres disse av sameiet som gjesteplasser. Detter er regulert i vedtektene. I tillegg medfølger en innvendig parkeringsplass i felles garasjeanlegg.

For øvrig er det gjesteparkering som disponeres sammen med øvrige brukere av eiendommen.

Sameiet disponerer totalt ca 90 meter brygge. Denne bryggen består av fellesareal og eksklusive bryggeplasser (longside) for noen av seksjonene.

Næringsseksjonen disponerer ett stk 12 meters båtplass.

Regulering

Reguleringsplan: 514 Verkstedveien/Bjølstad Gård, vedtatt 17.06.2004.
Formål: Forretninger, kontor og boliger. Merket område B6 b .

I tillegg omfattes eiendommen av Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2020-2032. Vedtatt 18.06.2020.
Formål: Bebyggelse og anlegg (1001) og Flomfare kyst og NVE (320).

Reguleringsplan og bestemmelser fremkommer senere i prospektet.
Kfr megler for oversendelse av kommunedelplan.

Ventilasjon

Balansert ventilasjon med kjøling.

Diverse

Sameiets felleskostnader for seksjonen utgjør kr 7.162,- pr måned.
Leietaker betaler dekker deler av disse kostnadene, da de betaler andel felleskostnader i tillegg til leien.
Kontakt megler for nærmere ytterligere informasjon

Beskrivelse av tomt

Tomten for bnr 521 består av totalt 2.708 kvm som eies av sameiet - og disponeres i h.t. sameiets vedtekter.

Lovanvendelse

Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven
§ 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.
Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.
Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Oppkjøpsfinansiering
Det er nye regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i h.t. aksjeloven § 8-10. Budgiver bes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

Oppvarming

Fjernvarme via vannbåren gulvvarme.

Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Geir Hesselberg

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: geir@metra.no

Telefon: (+47) 90182425