Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk

Areal

164 m2

Bruttoareal

1214 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Kjøreport

Arealspesifikasjon

1. etg: 164 kvm Sidebygg
1. etg: 250 kvm Hovedbygg
1. etg: 800 kvm Hovedbygg

Kort om eiendommen

Lager og produksjonseiendom beliggende i eldre etablert næringsområde ved E-6 i Halden. Lokalene som leies ut består av 4 000 kvm. lager, noe kontor og sosiale rom.
Enkel varelevering og transport til og fra lokalene, da vogntog kan kjøre rundt bygget.

Bebyggelse

Eldre lager/produksjonseiendom utført med reisverk i stål, tekket med isolerte stålplater kjøreporter.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Sørlifeltet næringsområde, som ligger langs hovedinnfartsåren til Halden sentrum.
Det er kun 5 minutters kjøring til svenskegrensen/EU. Ca 10 minutter til Halden sentrum.
Knappe 2 timer til Göteborg. Ca 75 minutter til Oslo.

Adkomst

Eiendommen har god adkomst fra Rv 21, og ligger parallelt og med fasade mot Sørliveien.
Fra E6 avkjøring nr 2, retning Halden. Følg Rv 21. Alt. 1 for personbiler: Ta av til venstre etter ca 2 km
ved Volvo/Renault-forhandler - skiltet til Haldenterminalen/Halden næringspark. Ta deretter andre vei til høyre, inn i Sørliveien. Eiendommen ligger på høyre side ca 600m etter passering under jernbanebrua.
Alt. 2 for personbiler og trailere: Følg Rv 21 ca 3,3 km fra E6. Ta første vei til venstre, ved Båt Holm, etter passering av jernbaneovergangen. Deretter første vei til venstre. Eiendommen kommer nå på venstre side etter ca 800m.

Innhold

Lagerareal på 4 000 kvm. Det er noe kontor og sosiale rom bygget inne i lagerlokalene.

Parkering

Romslige utearealer til parkering ved arealet som skal leies ut.

Ventilasjon

Eldre ventilasjon i deler av lokalene.

Diverse

Da eksisterende leietaker er i ferd med å fraflytte lokalene kan ny leietaker regne med en rask overtakelse og innflytting.

Standard

Eiendommen har en enkel standard. Utleier kan tilpasse lokalene mot tillegg i leien.

Beskrivelse av tomt

Utearealene er fordelt mellom leietakerne og alle arealene har sin forholdsmessige del til parkering og varemottak mv.

Overtakelse

Etter avtale.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens bestemmelser vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Oppvarming

Elektrisk

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Mobil: +47 913 49 453