Lokale til Leie:

Lagerlokale på Årvollskogen – attraktiv beliggenhet – kun ett lokale igjen – umiddelbar nærhet til E6 – kan tilpasses

Årvollskogen 91
1529 Moss

Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

200 m2

Bruttoareal

2300 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Bredbåndstilknytning

Kjøreport

Arealspesifikasjon

200 kvm - Lager
600 kvm - Lager med mesanin
1500 kvm Uteareal

Kort om eiendommen

Ett lagerlokale igjen leies ut i etablert næringsområde. Bygget har vært under omfattende totalrenovering og fremstår som ryddige arealer.

- Store kjøreporter og god takhøyde
- Passer et bredt spekter av virksomheter
- Presentabelt i totalrenovert bygg
- Tilgang til kontorarealer i fellesområder
- Svært god parkeringsdekning
- Muligheter for utvendig lagring

Lagerareal ca. 450 kvm - mesanin ca. 150 kvm

Beliggenhet

Bygget har en meget god beliggenhet for alle som er avhengig av god kommunikasjon. E6 med 4-felts motorveistandard stryker like og til Moss sentrum og havn med ferge til Horten er det kun ca. 3 km.
Ca. 70 bedrifter har tilhold på næringsområdet i dag, og det er plass til ytterligere noen før området er fullt utbygget.
Sarpsborg og Fredrikstad kun 15 - 20 min. unna.
Oslo og Sverige innen 40 min. rekkevidde.

Adkomst

Avkjøring 13 på E6 > kjør Fv118 250 m mot sørvest > sving til høyre og inn på Årvollskogen > følg denne 400m > Årvollskogen 30 på venstre side.

Innhold

Lagerarealet har god takhøyde og kjøreport.
Ca. 150 kvm lager i første hall med overbygd mesanin på ca. 150 kvm. Lagerdel to av totalarealet er på ca. 300 kvm med takhøyde på ca. 5 meter.
Plantegningen er kun ment som en illustrasjon som viser alternativ inndeling av arealene

Parkering

Parkering på utsiden av lokalene.

Beskrivelse av tomt

Tomten er helt flat og i sin helhet opparbeidet.
Resterende del av tomten vil bli asfaltert. God plass til parkering og arrondering av gods.

Gode muligheter for utvendig lagring.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens bestemmelser vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Oppvarming

Eiendommen er tilknyttet fjernvarme som oppvarming.

Ansvarlig megler

Marius Henriksen

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Espen R Pettersen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: espen@metra.no

Telefon: (+47) 92029641

Marius Henriksen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: marius@metra.no

Telefon: (+47) 97985060