Lokale til Leie:

Lagerlokale på Årvollskogen – attraktiv beliggenhet – kun ett lokale igjen – umiddelbar nærhet til E6 – kan tilpasses

Årvollskogen 91
1529 Moss

Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

339 m2

Bruttoareal

339 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Bredbåndstilknytning

Kjøreport

Kort om eiendommen

Ett lagerlokale igjen leies ut i etablert næringsområde. Bygget er under omfattende totalrenovering og alle arealer tilpasses ny leietaker i sin helhet.

Lokalet kan overtas ca. 2 - 3 mnd. etter kontraktsignering, da de bygges 100% etter ønske fra leietaker.

- Store kjøreporter og god takhøyde
- Passer et bredt spekter av virksomheter
- Presentabelt i totalrenovert bygg
- Tilgang til kontorarealer i fellesområder
- Svært god parkeringsdekning
- Muligheter for utvendig lagring

Lager: 234 kvm - Kontor 104 kvm


Leiepris: Etter avtale. + Felleskostnader

Leiepris vil avhenge av leietakertilpasninger, leietid, leieareal m.v.


Det vil faktureres MVA på overnevnte leiekostnader.

Plantegningen er kun ment som en illustrasjon av alternativ inndeling av arealene. Dersom andre løsninger ønskes er det fult mulig å tilrettelegge for andre størrelser opp mot 1200 kvm til én leietaker.

Beliggenhet

Bygget har en meget god beliggenhet for alle som er avhengig av god kommunikasjon. E6 med 4-felts motorveistandard stryker like og til Moss sentrum og havn med ferge til Horten er det kun ca. 3 km.
Ca. 70 bedrifter har tilhold på næringsområdet i dag, og det er plass til ytterligere noen før området er fullt utbygget.
Sarpsborg og Fredrikstad kun 15 - 20 min. unna.
Oslo og Sverige innen 40 min. rekkevidde.

Adkomst

Avkjøring 13 på E6 > kjør Fv118 250 m mot sørvest > sving til høyre og inn på Årvollskogen > følg denne 400m > Årvollskogen 30 på venstre side.

Innhold

Lagerarealet har god takhøyde og kjøreport. kontor blir skreddersøm.
Arealene fremstår i dag som rålokaler, og vil bli ombygget og tilpasset ny leietaker i sin helhet.
Plantegningen er kun ment som en illustrasjon som viser alternativ inndeling av arealene

Parkering

Parkering på utsiden av lokalene.

Beskrivelse av tomt

Tomten er helt flat og i sin helhet opparbeidet.
Resterende del av tomten vil bli asfaltert. God plass til parkering og arrondering av gods.

Gode muligheter for utvendig lagring.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens bestemmelser vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Oppvarming

Eiendommen er tilknyttet fjernvarme som oppvarming.

Ansvarlig megler

Kjell R. Karlsen

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Marius Henriksen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: marius@metra.no

Mobil: +47 979 85 060