Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

400 m2

Bruttoareal

1960 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Kjøreport

Arealspesifikasjon

1. etg: 400 kvm Butikk/ lager 2
1. etg: 720 kvm Lager 1
1. etg: 840 kvm Lager 2

Bebyggelse

Oppført i Prefabrikkerte sandwich elementer. støpt såle på grunn - Innvendige ståldragere , Olje og fyrkjele - varmevifter i tak , sluk i lager - 2 stk kjøreporter 4 m, pappshingel på tak.

Beliggenhet

Eiendommmen ligger på Kambo - Moss nord, 5 km fra
Moss sentrum. og 3 km fra E6 - Sonsveien . God kommunikasjon til E6 og
fergeforbindelse Moss - Horten.

Adkomst

Eiendommen ligger langs Riksvei 110 - til venstre etter avkjøring til Son.

Innhold

Totalt brutto areal utleiebart 1960 kvm BTA.
tre separate arealer - Kan leies ut separat
Seksjon A: 720 kvm BTA - 6 m fri takhøyde - kjøreport
Seksjon B: 400 kvm BTA - 3, 5 m takhøyde -
Seksjon C: 840 kvm BTA - 6 m fri takhøyde - kjøreport

Parkering

Meget god parkering og plass for tunge kjøretøyer . Det er adkomst rundt hele bygget.

Regulering

Reguleringsplan:
Godkjent 15.03.01 Formål: Området reguleres til lettere industrivirksomhet med tilhørende kontorer og til salg og lagring av plasskrevende varegrupper
Kfr megler for kopi av reguleringsplan og bestemmelse.
?.

Ventilasjon

Balansert mekanisk ventilasjon med varmegjenvinning.

Beskrivelse av tomt

Stor flat tomt som er delvis opparbeidet og asfaltert Areal.
Tomten ligger i område med fjellgrunn og utplanert med sprengsteinfylling.
Tomtetype: Eietomt

Overtakelse

Snarest etter avtaøe

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppvarming

Elektrokjele

Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Kjell R. Karlsen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: kjell@metra.no

Telefon: (+47) 91567434