Lokale til Leie:

Lagerarealer “midt” mellom Fredrikstad og Råde. Kun 12 minutter fra E-6

Elindveien 101
1615 Fredrikstad

Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

150 m2

Bruttoareal

650 m2

Arealspesifikasjon

300 kvm Uniform
1. etg: 150 kvm Delta
1. etg: 200 kvm Foxtrot

Kort om eiendommen

Fine lager eller produksjonslokaler mellom Fredrikstad og Råde.
Høyum D: 150 kvm. Høyum F: 200 kvm./ Høyum U: Plasthall 300 kvm.

Eiendommens potensiale

Nåværende eier har i de siste årene gjennomført en gjennomgående innvendig og utvendig opprustning, av alle lager og produksjonsbygningene. I tillegg har eier investert i et eget flisfyringsanlegg, som gir en energieffektiv og moderne oppvarming av alle bygninger på eiendommen. (Vannbåren varme).

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Høyum, på grensen til Råde kommune.

Adkomst

Se kartskisse.

Innhold

Høyum D: 150 kvm. Verksted /lager
Høyum F: 200 kvm. Verksted/lager.
Høyum U: Plasthall 300 kvm.

Parkering

Gode parkeringsmuligheter på eiendommen.

Regulering

Bebyggelse og anlegg - Næringsbebyggelse. Innenfor formålet kan det etableres håndverks- og produksjonsbedrifter, lager og spedisjonsvirksomhet med tilhørende anlegg.

Ventilasjon

Kun naturlig ventilasjon ved ventiler.

Beskrivelse av tomt

Store utearealer som er opparbeidet med asfalt og grus.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: rh@metra.no

Telefon: (+47) 95256130