Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

610 m2

Bruttoareal

610 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Bredbåndstilknytning

Kjøreport

Arealspesifikasjon

610 kvm - Kombi

Kort om eiendommen

Fint kombinasjonslokale med lager og kontor for lager-/verksted eller industrivirksomheter.
- Lagerhall med god takhøyde og lagring på mesanin
- Garderober og spiserom
- Eget kontorareal med egen inngang
- Nærhet til E6 og øvrige knutepunkt

Beliggenhet

Meget god beliggenhet med E6 som stryker like forbi og til Moss sentrum og havn med ferge til Horten er det kun ca. 3 km.
Sarpsborg og Fredrikstad kun 15 - 20 min. unna. Oslo og Sverige innen 40 min. rekkevidde.
Ca. 70 bedrifter har tilhold på næringsområdet i dag.

Adkomst

Enkel adkomst fra E6. Årvollskogen næringsområde ligger som første felt ved av- og påkjøring E6 Årvoll.

Innhold

Lokalet har god takhøyde og stor kjøreport med tilknyttet kontorareal, spiserom og garderober. Det er også mesanin i lagerdelen for ekstra lagring. Lagringskapasitet på mesanin ca. 250 kg pr. kvm.
Lyse kontorlokaler med egen inngang tilknyttet lageret for administrasjonen/ kundemottak.
Arealer ca. 210 kvm kontor og teknisk over 1. og 2. etasje.
Lagerhall ca. 390 kvm fordelt på gulv og mesanin.

Parkering

Parkering på stor asfaltert plass foran bygget.

Ventilasjon

Balansert ventilasjon.

Beskrivelse av tomt

Opparbeidet og asfaltert tomt. God plass til arrondering av gods og øvrig.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens bestemmelser vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.
Vifteovner i lagerdel og panelovner i garderober og spiserom. Panelovner ellers.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Ansvarlig megler

Marius Henriksen

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Espen R Pettersen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: espen@metra.no

Telefon: (+47) 92029641

Marius Henriksen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: marius@metra.no

Telefon: (+47) 97985060