Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk

Areal

500 m2

Bruttoareal

500 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Kjøreport

Eiendommens potensiale

Eldre bygningsmasse oppført med betong-bærekonstruksjoner og yttervegger i Leca og korrugerte stålplater. Støpt dekke i etasjeskiller.
Det er etablert lasterampe med port i tilknytning til lagerhallen.

Beliggenhet

Eiendommen har beliggenhet på Tindlund/Greåker med enkel adkomst fra Fv109.
Avstand til Sarpsborg sentrum ca. 4 km. og Fredrikstad sentrum ca. 10 km.

Adkomst

Fra Sarpsborg sentrum, følg Fv109 mot Fredrikstad. Ta til første vei til venstre etter Alvim renseanlegg. Følg veien ca. 300 m, eiendommen ligger der veien svinger til høyre.

Innhold

Ledig areal utgjør ca. 500 kvm. lager med ca. 4 m fri takhøyde.
Arealene har tilkomst via kjørerampe og gangbane.

Arealene kan deles opp.

Regulering

Kommuneplanens arealdel 2015-2026, godkjent 18.06.2015, med formål: Bebyggelse og anlegg.
Rullering av arealplanen er igangsatt november 2017.

Reguleringsplan Rv. 109-Storveien, godkjent 17.06.1980, med formål: Industri.

Ny reguleringsplan: Hans Børstads vei 10-12, detaljregulering.
Det finnes bestemmelser til plan.

Ventilasjon

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppvarming

Lagerhallen er isolert, men ikke oppvarmet.

Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Telefon: (+47) 91349453