Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

642 m2

Bruttoareal

1312 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Kjøreport

Arealspesifikasjon

1. etg: 642 kvm Lager
1. etg: 670 kvm Lager

| Bebyggelse

Jellestadveien 1 består av seksjonert lagerbygg med totalt 13 seksjoner i ulik størrelse. Eiendommen har også en kontorseksjon med mulighet for leie av enkeltkontorer.
I fellesarealer er det tilgang til toaletter.

| Innhold

Jellestadveien 1, totalt 11 lagerseksjoner.

Følgende seksjoner er ledig for utleie:

Areal 1: Totalt 642 kvm. BTA. Lager med toalett og dusjrom.
Arealet har 2 kjøreporter med mulighet for gjennomkjøring i lokalene. Reoler som vist på bilder kan medfølge seksjonen.
Seksjon 1 disponerer 4 parkeringsplasser.
Fri takhøyde ca. 5m, og ca. 6,5 mellom dragere. 2 stk. kjøreporter 4x4m.


Areal 2: Totalt 670 kvm. BTA, Lager, kontorer, garderober og toalett.
Kontor og garderober/toaletter utgjør ca. 230 kvm. fordelt på to plan(ca. 115 kvm. fotavtrykk). Kontordelen kan eventuelt fjernes til fordel for større lagerareal.
Arealet har tilgang til kjøreport med lasterampe.


Alle seksjonene har oppgraderte EL-skap med egen måler og 230V anlegg. Det er tilgang til 400V på eiendommen.
LED-belysning i tak.

Eiendommens fellesarealer inneholder toaletter og tekniske rom.

| Beliggenhet

Eiendommen har sentral beliggenhet på Borgenhaugen med enkel adkomst fra Rv. 22 mot Rakkestad.
Næringsområdet med ulike lager og salgsvirksomheter.
Avstand til E6 ca. 6 km.

| Adkomst

Fra avkjøring E6 ved Årum, følg Rv. 22 mot Sarpsborg. Ta til høyre i rundkjøring nr. 2 mot Rakkestad. Følg Rv 22 mot Rakkestad, eiendommen ligger på venstre side etter ca. 3,5 km.(ved avkjøring til Sarpsborg Bilsenter).

| Standard

Eiendommen er opprinnelig oppført i 1986. I forbindelse med oppdeling til lagerseksjoner er fasaden oppgradert og etterisolert med nye sandwich elementer, nye kjøreporter, oppgradert EL-installasjon og LED-belysning i tak.

| Beskrivelse av tomt

Tomten utgjør ca. 10642 kvm. og er felles i sameiet.

| Oppvarming

Elektrisk.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Mobil: (+47) 91349453

Telefon: 913 49 453