Lokale til Leie:

Lager – og verkstedlokaler på Halmstad – Nærhet til E6

Roersveien 15
1580 Rygge

Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

716 m2

Bruttoareal

716 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Kjøreport

Kort om eiendommen

Lokalene ligger ved Rygge jernbanestasjon på Halmstad og består av en isolert produksjonshall/ høytlager, kontordel,
garderobe m/ dusj og flere redskapsrom.
- Tre leddheisporter.
- Oljeutskiller.
- Smøregrav.
- Traverskran (6, 3 tonn).
- Asfaltert utearel med god plass til
parkering og manøvrering av gods.

Bebyggelse

Isolert Produkjsonshall/ Høytlager og vetrkstdhall med tre leddheisporter - smøregrav- traverskran og oljeutskiller. Tilhørende kontordel.

Beliggenhet

Lille Rygge Næringspark ligger på Halmstad i Moss Kommune. - Av- / påkjøring til E6 er bare 3 minutter unna.

Innhold

Arealer målt på tegninger - ikke kontrollmålt.
I tillegg kommer andel fellesareal.
Arealene er målt på tegninger.
I tillegg kommer andel fellesareal

Parkering

På asfaltert biloppstillingsplass. Parkering er
inkludert i leien.

Regulering

Reguleringsplan:
Godkjent Næringsområde
Kfr megler for kopi av reguleringsplan og bestemmelse.
I tillegg omfattes eiendommen av "Kommunedelplan?????????. Vedtatt?????.

Ventilasjon

Eldre ventilasjonsanlegg

Standard

God standard

Beskrivelse av tomt

Uteområdene i tilknytning til lokalene fremstår flate
og er asfalterte. Godt egnet til biloppstilling og
utvendig lagring. Rikelig med plass.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppvarming

Elektrisk

Vedlegg til Salgsoppgaven

- Leiekontrakt
- Målebrev
- Situasjonsplan

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Kjell R. Karlsen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: kjell@metra.no

Telefon: (+47) 91567434