Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

2129 m2

Bruttoareal

2129 m2

 

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Alarm

Bredbåndstilknytning

Heis

Kjøreport

Overtakelse

Lokalene står ledige og kan overtas raskt.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Kort om eiendommen

Kombinasjonslokale som består av lager/produksjon og kontorer.
Lager leies fortrinnsvis ut samlet. Kontordel kan leies ut separat.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et veletablert næringsområde ved Mosseporten med adkomst fra Vålerveien, vis a vis Næringsparken Solgård Skog. Rundt 3 km øst for byens sentrum og egner seg spesielt godt for virksomheter som ønsker seg en strategisk beliggenhet i nærheten av Moss Havn, Bastøfergen (Horten-Moss) og E6. Kjøreavstand til Oslo er ca. 55 km og ca. 30 km til Østfoldbyene Fredrikstad og Sarpsborg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Innhold

Ca. 1566 kvm lager
Ca. 186 kvm kontor (eksisterende) og andel fellesareal
Ca. 50 kvm varemottak
= totalt ca. 1802 kvm.
I henhold til vedlagte plantegning.

Tilgang Sameiets fellesareal som bl.a. består av kjøkken/kantine, møterom og toaletter. Øvrig fellesareal består av trappesjakter og ventilasjonsrom. Det er vare-/person heis i bygget. Vi kan tilby skreddersydde løsninger tilpasset leietakers ønsker. Alle oppsatte skillevegger i lager kan fjernes, slik at rommet blir helt åpent.

Takhøyde ca. 6 m fri høyde under drager.

Beskrivelse av tomt

Fjellgrunn planert med sprengstein. Opparbeidet med asfalterte kjøre- og parkeringsarealer, samt grøntanlegg mot Vålerveien. Tomten er dels fellesareal og dels arealer med eksklusive bruksretter. For nærmere informasjon, vennligst se Vedtektene for sameiet; Mosseporten Næringspark.

Bebyggelse

Næringsbygg oppført i 2009. Det er arealene i 2. etasje (også bakkeplan pga skrånende terreng) med en grunnflate på ca 1.800 kvm BTA. De øvrige seksjonene består av Frysehotell inne i fjellet med laste/lossesoner i front og Miljøstasjon i bakkant.

Standard

Bygget er fundamentert på fjellgrunn og oppført i plasstøpte og prefabrikkerte konstruksjoner i betong. Dekket mellom etasjene i prefabrikkerte hulldekkeelementer. 2. etasje har stål og betong i bærende konstruksjoner for søyler og dragere. Yttervegger i isolerte stål sandwichelementer. Vinduer i aluminium med isolerglass. Yttertaket har bærekonstruksjon av stål/gitterdragere og taket er et lett-tak system med innvendige nedløp. Tekket med membran.

Bygningens VVS installasjoner er tidsriktige og i god stand. Byggets behov for varme og kjøling leveres som fjernvarme/fjernkjøling fra Mosseporten Miljøenergi AS vegg i vegg. De elektriske installasjonene er i god stand, med tidsriktig belysning og føringsveier. Bygningens tilstand oppfattes i hovedsak som god og bygget er sprinklet.

Oppvarming

Vannbårent varmeanlegg fra ekstern fjernvarmesentral. Fjernvarmen som leveres til oppvarming, produseres på biogass fra avfallsdeponi på Solgård Skog.

Adkomst

Enkel og tilgjengelig adkomst fra E6. Avkjøring til Vålerveien rett øst for Mosseporten.

Parkering

Rikelig med parkeringsplasser på asfalterte oppstillingsplasser.

Offentlig kommunikasjon

Det er god offentlig busskommunikasjon i området.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Mobil: +47 404 61 800