Fakta om eiendommen

Type lokale


Produksjon/Industri,

Areal

200 m2

Bruttoareal

5875 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Bredbåndstilknytning

Kjøreport

Arealspesifikasjon

1. etg: 200 kvm Fellesareal
1. etg: 360 kvm Hall B
1. etg: 1000 kvm Hall A
1. etg: 1060 kvm Hall E
1. etg: 1200 kvm Hall C
1. etg: 1480 kvm Hall D
2. etg: 575 kvm Kontor

Kort om eiendommen

- Lager- og produksjonsbygg med lyse og effektive arealer.
- Muligheter for tilpasninger til forskjellige bedrifter og virksomheter ved rette betingelser.
- Beliggende på Hurumlandet, mellom E6 og E18.
- Avstanden til Oslo er ca. 50 km, og til Drammen ca. 30 km.
- Ved eiendommen ligger YX-bensinstasjon, og området for øvrig er under utvikling med ny KIWI-forretning.
- God parkeringsdekning utendørs.
- Fleksibelt bygg, med flere bruksmuligheter.

Bebyggelse

Bygget er oppført i 1974 og påbygget fløy i 2004.

Eiendommens potensiale

Lageret er fleksibelt utformet med fri takhøyde under dragere på ca. 6 meter, kun 2 søylerekker, og flere store kjøreporter.
Fortrinn ved eiendommen er blant annet at lagerlokalene har utstrakte vindusområder som gir gode lysforhold i arelene til manuelt lagerarbeid, plukk, produksjon/ montering eller lignende. Det er også fleksibelt med flere kjøreporter og gir mulighet for bedrifter som ønsker gode lagringsmuligheter eller effektiv produksjonslinje.
Det er et godt størrelsesforhold mellom kontor og lager, og bør gjøre eiendommen attraktiv i leiemarkedet. Det henvises til plantegningene og bilder for å få et inntrykk av lokalenes potensial og beskaffenhet.
Vegetasjonen nord for bygget er et ikke- utnyttet potensial av tomten eventuelt for utbygging eller utvidelse av eksisterende parkeringsplass/ uteareal.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Klokkarstua sentralt på Hurumlandet i Asker kommune. Eiendommen har god adkomst, romslig tomt og fine, lyse lokaler. Klokkarstua ligger ca. 50 km fra Oslo, rundt 30 km fra Drammen og kun 10 minutters kjøretur til Sætre.

Strategisk fin beliggenhet med knutepunkter innenfor relativt korte avstander til blant annet Drammen havn.
Drammen havn er en interkommunal havn eid av Drammen, Lier og Asker kommune. Det er også en av Norges mest effektive knutepunkt for godshåndtering.

Svenskegrensen Norge - Svinesund ligger ca. 114 km fra Klokkarstua og utgjør ca. 1t og 25 min kjøretur og alternativt Kristiansand (300 km)/ Sør-Norge på ca. 3t og 45 min.

Klokkarstua Næringspark er også under oppføring på andre siden av eiendommen der flere bedrifter ønsker å etablere seg. Området er med andre ord i god utvikling der også Kiwi butikkdrift nylig har etablert seg med ny matvarebutikk.
I Industriveien/ Ustadhagan ligger det flere andre industri- og produksjonsbedrifter.

Ca. 10 km sør for eiendommen er den nye kystbyen "Hurum Brygge", i regi av Anthon B Nilsen, under utvikling. Her skal et gammelt fabrikkområde omgjøres til en ny kystby bestående av boliger, ferieboliger, næringseiendom og hotelldrift. Salget av boligene er allerede i gang. Ustadhagan 1 ligger strategisk til langs RV 281 på vei til og fra det nye utviklingsområdet.

Adkomst

Fra E6, kryss 20 Vassumkrysset 23,1 km > Kjør mot nordvest på Vassumtunnelen/E134 15,5 km > I rundkjøringen: Ta 1. avkjøring ut på Fv289 400 m > I rundkjøringen: Ta 2. avkjøring ut på Sætrebakken/Fv289 7,0 km > Sving til venstre og inn på Ustadhagan 1.
3490 Klokkarstua
Fra E18 Kjellstadkrysset i Lier 31,8 km > Følg E134 til Fv289 i Asker 25 min (24,1 km) > Følg Fv289 til målet 9 min (7,6 km)

Innhold

Grunnflaten på bygget består hovedsakelig av lager- og produksjonsareal med noe innslag av kontor samt fasiliteter som garderobe, vaskerom og tekniske installasjoner. Oppført delvis over to etasjer, i form av en mesanin, og består primært av kontor, møterom og en resepsjon samt et teknisk rom.
Etasjene:
1. etasje består i hovedsak av lager- og produksjon med noe kontorarealer.
2. etasje på mesanin med kontorer/ kontorfelleskap og felles spiseplass.

Foruten et mindre område nord for bebyggelsen med vegetasjon er tomten hovedsakelig opparbeidet med asfalterte parkeringsarealer nord, sør og vest for bygningsmassen. Asfaltert kjørevei rundt bygget og store asfalterte plasser for lasting og lossing, utelagring osv.

Parkering

Pr. i dag er det ca. 65 asfalterte p-plasser på tomten.

Ventilasjon

Balansert ventilasjon i kontorarealene i 2. etasje på mesanin.

Standard

Bygget fremstår i relativt god stand, hensyntatt bebyggelsens alder og bruk, og antas å være i funksjonsmessig god stand.

Beskrivelse av tomt

Stor eiet tomt på 16 805 kvm. Dette gir blant annet gode manøvreringsforhold for vogntog og større kjøretøy, samt effektiv kjøreflyt på tomten. Det er asfaltert rundt hele bygget noe som holder plassen ren og ryddig og samtidig gir mulighet for gjennomkjøring rundt hele bygget på tomten.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens bestemmelser vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Offentlig kommunikasjon

Det er bussforbindelser med stopp rett ved eiendommen, og ferge til Svelvik 10 min. kjøring fra eiendommen. Fra fergeleiet i Svelvik er det gode bussforbindelser til Drammen.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Telefon: (+47) 40461800

Marius Henriksen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: marius@metra.no

Telefon: (+47) 97985060