Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

1552 m2

Bruttoareal

1552 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Bredbåndstilknytning

Kantine

Kjøreport

Kort om eiendommen

Fint lagerlokale med god utforming for optimal lagring.
- Strategisk beliggenhet langs E6
- Nærhet til større viktige knutepunkter
- Flere lastesoner med rampe og kjøreporter
- Stort og åpent uteareal for optimal tilkomst og manøvrering

Beliggenhet

Solgaard Næringspark ligger i et veletablert næringsområde ved avkjøringen til Mosseporten. Området ligger i krysset mellom E6 og innfartsveien til Moss.
Topp beliggenhet for lager- og logistikkbedrifter som ønsker en strategisk beliggenhet med nærhet til større knutepunkter og god kommunikasjon til E6, Riksgrensen (Svinesund og Ørje), Moss Havn med fergeforbindelse Moss - Horten, Fredrikstad med egen containerhavn, Vestby, Oslo osv.

Solgaard Skog er et av de mest sentrale stedene på Østlandet for varelevering og logistikk, med flere større etableringer i nærområdet. Europris har akkurat bygget et av Norges største logistikkanlegg noen få hundre meter fra eiendommen som de for tiden utvider.

Innhold

Arealet består av lager på totalt ca. 1552 kvm BTA som inneholder et par mindre kontorceller, toaletter og garderobe. Lokalet har fire kjøreporter, tre med rampe og porthøyder på ca. 2,7 meter og bredde på ca. 3 meter. Varelevering kan foretas både via rampe og bakkeplan.
Eiendommen har felles kantine med hyggelige priser. Det har også blitt investert betydelig i energi- og miljøtiltak den senere tid, som gir leietakerne svært lave energikostnader.

Parkering

Det er godt med parkering på asfaltert biloppstillingsplass.

Ventilasjon

Det er balansert ventilasjon i bygget.

Diverse

Leietaker er selv ansvarlig for at lokalene benyttes i h.t. gjeldende offentlige bestemmelser.

Standard

Eiendommen holder en normal og gjennomgående grei standard med malte overflater.

Beskrivelse av tomt

Flat, opparbeidet og asfaltert tomt med godt manøvrerings- og arronderingsplass for større kjøretøy ved vareleveranse på eiendommen.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppvarming

Oppvarming med varmepumpe og gjennom ventilasjon. Energisentral ny i 2017.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Marius Henriksen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: marius@metra.no

Telefon: (+47) 97985060