Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

227 m2

Bruttoareal

1855 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Alarm

Kjøreport

Arealspesifikasjon

1. etg: 227 kvm 1. etg. grønn
1. etg: 373 kvm 1. etg. rosa 1
1. etg: 373 kvm 1. etg. rosa 2
1. etg: 882 kvm 1. etg. orange

Kort om eiendommen

Store asfalterte uteplasser, store kjøreporter, og fullsprinklede lagerlokaler, med noe tilhørende kontorer og showrom.

Bebyggelse

Toetasjes logistikkbygg, med både lasteramper og innkjøring i plan. Bygget er oppført med isolert og armert betongplate på mark, bæresystem - søyler og bjelker i betong, etasjeskiller i spennarmerte hulldekkeelementer i betong, ytterveggelementer av betong sandwichkonstruksjon med innstøpt mineralullisolasjon og frilagt stein i overflaten. Tak bestående av spennarmerte DT-elementer i betong, som er utvendig isolert og tekket. Taksluk med varme innvendige nedløp for takvann. Dører, porter og vinduer i aluminium.

Eiendommens potensiale

Beliggende på Solgard skog Industriområde, ca. 90 m fra E6. Adkomst til omradet fra Vålerveien og Bjørnåsveien. Avstand til E6 v/Mosseporten ca. 1000 m. Til sentrum med jernbane - ferge osv. ca. 3 km.

Adkomst

Avkjøring E6 Moss nord ved Mosseporten > rett gjennom rundkjøring > 250 m mot sørvest på Vålerveien > til venstre i første kryss inn på Solgaard Skog > følg veien 600 m > ta til venstre ved SEW Eurodrive > kjør 220 m > til venstre fortsatt på Solgaard Skog > følg veien 200 til enden > eiendommen på venstre side.

Innhold

Seksjon 1: Messearealer og showroom (595 + 79 kvm). Renovert og oppgradert for ca. 2 år siden, samt ca. 1 642 m2 lager med takhøyde 5 m. 4 store kjøreporter b x h = 4,5 x 4,5 m. To av portene er motoriserte.

Parkering

Det er rikelig uteplass til både parkering, lasting og lossing.

Regulering

Eiendommen ligger i regulert område. Reguleringsplan med Id 173 og navn Solgaard Skog. Eksisterende og nytt industriområde. Plantype Eldre reguleringsplan. Status Endelig vedtatt arealplan med Ikrafttredelse 30.04.1985. Nye bestemmelser er vedtatt 25.02.2008.
På området tillates industri, verksted, lager og engrosvirksomhet. I tillegg tillates forretningsvirksomhet begrenset til produkter tilhørende tiltakets hovedvirksomhet. Tillatt gesimshøyde er 14 meter. Tillatt grad av utnytting %-BYA=65%.

I kommuneplanen er eiendommen berørt av følgende hensynsområder;
Delareal 8 770 m KPHensynsonenavn H220_1 KPStøy Gul sone iht. T-1442
Delareal 1 105 m KPHensynsonenavn H210_1 KPStøy Rød sone iht. T-1442
Delareal 3 567 m KPHensynsonenavn H370_1 KPFare Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler)

Ventilasjon

Lagerlokalene er ikke beregnet på varige arbeidsplasser og er iht. kravene da heller ikke utstyrt med ventilasjon. Ca. 1/4 av lageret har vært benyttet til messelokaler og denne delen er utstyrt med ventilasjon.

Standard

Bygget har en funksjonell, men enkel standard fra byggeåret.

Beskrivelse av tomt

Tomten består av utsprengt og utfylt steingrunn som er bebygget, planert og asfaltert. Det er kjøreadkomst med lastebil rundt hele bygget.
Tomten eies med ideelle andeler av hver av seksjonseierne, men det det er opprettet en avtale om seksjonenes disposisjonsrett hvor eksklusive bruksarealer og fellesarealer er inntegnet.

Oppvarming

Lageret oppvarmes med elektriske varmevifter.

Energimerking

Bygget har isolasjonsstandard fra byggeåret, og er dårlig isolert etter dagens krav. Dagens leietaker klager på at vinduer i kontordel er for dårlig isolert.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Offentlig kommunikasjon

Det er god bussforbindelse i området ved Mosseporten senter, ca. 1000 m unna.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Telefon: (+47) 40461800

Marius Henriksen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: marius@metra.no

Telefon: (+47) 97985060