Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

132 m2

Bruttoareal

1249 m2

 

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Bredbåndstilknytning

Kjøreport

Arealspesifikasjon

1. etg: 132 kvm Lager
1. etg: 318 kvm Lager
1. etg: 378 kvm Lager
1. etg: 421 kvm Lager

Kort om eiendommen


Lagerlokaler i flere størrelser leies ut i etablert næringsområde. Bygget er under omfattende totalrenovering og alle arealer tilpasses ny leietaker i sin helhet.

Lokalene kan overtas ca. 2 - 3 mnd. etter kontraktsignering, da de bygges 100% etter ønske fra leietaker.

- Store kjøreporter og god takhøyde
- Passer et bredt spekter av virksomheter
- Presentabelt i totalrenovert bygg
- Tilgang til kontorarealer i fellesområder
- Svært god parkeringsdekning
- Muligheter for utvendig lagring

Lager 1: 421,9 kvm
Lager 2: 318,3 kvm
Lager 3: 132,5 kvm
Lager 4: 378,2 kvm

Leiepris: Etter avtale.

Plantegningen er kun ment som en illustrasjon av alternativ inndeling av arealene. Dersom andre løsninger ønskes er det fult mulig å tilrettelegge for andre størrelser opp mot 1200 kvm til én leietaker.

Beliggenhet

Bygget har en meget god beliggenhet for alle som er avhengig av god kommunikasjon. E6 med 4-felts motorveistandard stryker like og til Moss sentrum og havn med ferge til Horten er det kun ca. 3 km.

Ca. 70 bedrifter har tilhold på næringsområdet i dag, og det er plass til ytterligere noen før området er fullt utbygget.

Adkomst

Avkjøring 13 på E6 > kjør Fv118 250 m mot sørvest >
sving til høyre og inn på Årvollskogen > følg denne 400
m > Årvollskogen 30 på venstre side.

Parkering

Parkering på utsiden av lokalene

Tomt

Tomten er helt flat og i sin helhet opparbeidet.
Resterende del av tomten vil bli asfaltert. God plass til parkering og arrondering av gods.

Gode muligheter for utvendig lagring.

Inneholder

Tilgjengelige arealer:

Lager 1: 421,9 kvm
Lager 2: 318,3 kvm
Lager 3: 132,5 kvm
Lager 4: 378,2 kvm


Alle lagerarealer har god takhøyde og kjøreport.

Arealene fremstår i dag som rålokaler, og vil bli ombygget og tilpasset ny leietaker i sin helhet.

Her har man alle muligheter!

Plantegningen er kun ment som en illustrasjon som viser alternativ inndeling av arealene. Dersom andre løsninger ønskes er det fult mulig å tilrettelegge for andre størrelser opp mot 1200 kvm til én leietaker.

Ventilasjon

Balansert ventilasjon

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Kjell R. Karlsen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: kjell@metra.no

Mobil: +47 915 67 434

Telefon: +47 69 27 89 14

Oda Christine Solberg Ystrøm

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: Oda@metra.no

Telefon: +47 971 93 186