Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk

Areal

680 m2

Bruttoareal

680 m2

 

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Kjøreport

Arealspesifikasjon

1. etg: 680 kvm Advanced Vision AS

Bebyggelse

Bygget har en meget god beliggenhet for alle som er avhengig av god kommunikasjon. E6 med 4-felts motorveistandard stryker like forbi, og til Moss sentrum - med havn, ferge til Horten og jernbane er det kun ca. 3 km.

Andre leietakere i bygget er: Korpus (Spa- og treningssenter), Moss To-Takt AS, NEMI Østfold AS, Innovation Telecom AS, Compartner Teleteknikk AS, Voiplink AS.

Ca. 70 bedrifter har tilhold på området i dag, og det er plass til ytterligere noen før området er fullt utbygget.

Beliggenhet

Bygget har en meget god beliggenhet for alle som er
avhengig av god kommunikasjon. E6 med 4-felts
motorveistandard stryker like og til Moss sentrum og
havn med ferge til Horten er det kun ca. 3 km.

Adkomst

Avkjøring 13 på E6 > kjør Fv118 250 m mot sørvest >
sving til høyre og inn på Årvollskogen > følg denne 400
m > Årvollskogen 30 på venstre side.

Parkering

Parkering på utsiden av lokalene

Tomt

Tomten er helt flat og i sin helhet opparbeidet.
Resterende del av tomten vil bli asfaltert. God plass til parkering og arrondering av gods.

Inneholder

1. lager : 480 kvm
2. etg. lager / kontor 180 kvm

Ventilasjon

Ballansert ventilasjon

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Kjell R. Karlsen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: kjell@metra.no

Mobil: +47 915 67 434

Telefon: +47 69 27 89 14