Lokale til Leie:

Lager med kjøreport og 7 meter takhøyde – Sentralt i Askim – Kort til E18 – Kontorplasser og personalrom tilgjengelig.

Bakkegata 3
1807 Askim

Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

850 m2

Bruttoareal

850 m2

Kort om eiendommen

Eiendommen er sentralt beliggende i nærhet til Askim Sentrum og avkjøring til E18. Nå alle områder fra Oslo til Halden innen en time.

Lagerlokalet er svært godt egnet for bedrifter som trenger lagerarealer, og tjener ulike markeder mellom Oslo og Halden.

Leiepris: Etter avtale.
Overtagelse: Lagerarealene er i dag ledige og overtagelse kan skje omgående.

- Kjøreport.
- 7 m takhøyde i lagerhall.
- Sluk i lagerhall.
- Kontor og pauserom.
- God parkeringsdekning.
- Asfalterte uteområder.
- Sentralt.

Beliggenhet

Eiendommen er sentralt beliggende i nærhet til Askim Sentrum med alle fasiliteter. Avkjøring til E18 kun 5 minutter unna i bil. Herfra kan man nå hele området fra Oslo og sydover innen en time.

Andre avstander i bil:

50 minutter: OSLO
30 minutter: SKI
35 minutter: VESTBY
40 minutter: MOSS
45 minutter: SARPSBORG
55 minutter. FREDRIKSTAD
60 minutter: HALDEN

Innhold

Leieobjektet inkluderer en lagerhall på ca. 670 KVM BTA som holder en 7 m takhøyde. Lagerhallen inneholder automatisert kjøreport, sluk og pauserom med enkel kjøkkeninnredning.
Det medfølger også et kontorlokale med plass til 2-4 personer.

Lagerhallen står i dag ledig og kan leies ut omgående.

To garasjer i andre siden av bygget er leid ut til vaktmesterservice som også holder øvrig vedlikehold av bygget.

Parkering

Svært god parkeringsdekning på asfalterte uteområder.

Tomt

Opparbeidet med gressplen og asfalterte uteområder som også kan benyttes til utvendig lagring.

Regulering

Reguleringsplan:
Godkjent 19.12.2013. Formål: Lagerhall.

Kfr megler for kopi av reguleringsplan og bestemmelser.

Ventilasjon

Naturlig ventilasjon.

Beskrivelse av tomt

Opparbeidet med gressplen og asfalterte uteområder som også kan benyttes til utvendig lagring.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens bestemmelser vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Oppvarming

Elektrisk.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Marius Henriksen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: marius@metra.no

Mobil: +47 979 85 060