Fakta om eiendommen

Type lokale


Produksjon/Industri,

Areal

1233 m2

Bruttoareal

1233 m2

| Kort om eiendommen

Lager/industrilokaler sentralt beliggende på Østsiden i Fredrikstad. Eiendommen passer til fleste virksomheter som trenger lager og kontorarealer.

| Bebyggelse

Eiendommen er bebygget i flere omganger og er har byggeår 1950, 1978, 1991 og 2003. Største del av eiendommen er pusset opp og tilpasset for trykkerivirksomhet. Eldste bygg er ikke i bruk og i relativt dårlig forfatning.

| Innhold

BTA. 529 kvm. Lager og verksted arealer.
BTA. 105 kvm. Kaldt lager.
BTA. 599 kvm. Kontorer, møterom og sosiale soner.

| Beliggenhet

Eiendommen ligger i et område med lettere industri, rett ved Fredrikstad-brua, på østsiden ned mot Glomma.

| Adkomst

Se kartsisse.

| Parkering

Gode parkeringsmuligheter på egen tomt.

| Standard

Kontorer og sosiale rom, produksjonslokale og lagerlokalene i hovedbygg er i god stand med flere mulige løsninger for leietakere

| Beskrivelse av tomt

Største del av tomten er opparbeidet og asfaltert, med noen grøntarealer.

| Oppvarming

Elektrisk

| Ventilasjon

Ventilasjon i både lager/ verksted arealer og kontorarealer.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Offentlig kommunikasjon

God offentlig kommunikasjon til området.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: runar@metra.no

Mobil: (+47) 95256130

Telefon: 952 56 130