Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk

Areal

m2

Bruttoareal

m2

Kort om eiendommen

Salgssuksess: Vi er nå i gang med salget på byggetrinn 5 på Gardermoen nord på Dal. Byggetrinn 1- 4 og er snart utsolgt. Ferdigstillelse forventet desember 2022.

Bebyggelse

Bygget deles inn i seksjoner med moduler på 72 kvm. Størrelsen på seksjonen er fleksibel innenfor aksesystemet ( 72, 144, 216 kvm osv.). Se vedlagte tegninger som viser eksempel på inndeling.

Priser inkl. mva:
72 kvm: kr 1.495.000
144 kvm: kr 2.990.000 (endeseksjon med vinduer)

Mva registrert aksjeselskap med mva-pliktig virksomhet i seksjonen, kan etter overtakelse motta en justeringsavtale for eventuell refusjon av merverdiavgift. Dette utgjør ca 10% av kjøpesummen.

Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift.
Dette utgjør et tillegg på 2,5% av tomtekostnad. Tomtekostnad er estimert til kr 315.000,- for enkelseksjon og kr 630.000,- for endeseskjon.

Innhold

Innvendig fri høyde til takplater er ca. 6 meter. Underliggende dragere ligger i aksene. Gulvoverflate er stålglattet og støvbundet betong. Bygget er isolert. Det leveres utvendig belysning montert på fasade.
Brystning av isolerte betongelementer ca. 100 cm over gulv. Selvbærende takplater i stål. Ytter- og innervegger i isolerte sandwichelementer.
Brannklasse på vegger mellom seksjonene på 30 min. (EI30)
En elektrisk leddheisport med b x h = 4m x 4,3m pr. seksjon. Port leveres med vindu og en fjernkontroll.
Det leveres røropplegg til toalett og vann til hver seksjon. Eventuell vanntilkobling og intern vannmåler for seksjonen er tilvalg.
Det leveres underfordelingsskap for strøm og trekkerør til fiber i hver seksjon. Videre leveres grunnbelysning og ett stikk ved port.
Det leveres 3kW elektrisk vifteovn med termostatstyring.
Egne strømmålere for hver seksjon i teknisk rom.
Det leveres adresserbart brannvarslingsanlegg med direkte varsling til vaktselskap eller brannvesen.

Beliggenhet

DAL Næringspark ligger 10 min fra Jessheim, 20 min fra Skedsmo og 30 min fra Lillestrøm.

Adkomst

Ta av ved Cirkel K bensinstasjon ved Dal og følg Industriveien til enden.

Parkering

Parkeringsplass til hver seksjon iht. vedtekter for sameiet.

Regulering

Området er regulert til næringsformål (herunder lager/garasje) iht. reguleringsplan for næringsbebyggelse på gbnr 90/158, Eidsvoll kommune.

Diverse

OM LAGERSEKSJONER AS
Lagerseksjoner AS ble etablert i 2017 da en av gründerne selv trengte lagerplass og plass til hobbyvirksomhet etter å ha flyttet inn nytt hus i boligfelt. Kona var også lei av å se på campingvogna som tok plass på tunet. Det viste seg å bli dyrt å bygge bare for eget behov, og idèen om et bygg med flere lagerseksjoner vokste frem. Det første bygget ble satt opp i Grimstad og ble altså bygget for å dekke eiernes egne plassbehov til lager og hobby. Det viste seg raskt at det var flere med samme behov og dermed oppstod begrepet Lagerseksjoner og Lagerseksjoner.no . Lagerseksjoner AS er i dag landets største leverandør av lagerseksjoner, og har siden oppstart solgt og levert over 700 seksjoner fra Lillesand i sør til Trondheim i nord. I 2021 overleverte vi ca. 250 lagerseksjoner til våre kunder.
Selskapets eiere har bred bakgrunn fra entreprenør, eiendomsutvikling og prosjektadministrasjon. Vår målsetning er å identifisere gode tomteområder for plassering av våre bygg og lage både kjøpsprosess,
overtakelse og videre drift gjennom sameie på en best mulig måte for våre kunder. Vi gjennomfører omfattende og sertifiserte kundeundersøkelser etter hvert prosjekt, og det er gledelig at vi har oppnådd svært høy score på disse.

OM METRA
Metra Næringsmegling er en av de største næringsmegleren i området.
Vi har årelang erfaring, mye detaljkunnskap og avdelinger både i Moss, Fredrikstad og i nordre Follo. Og det beste av alt er at vi er mye mer enn en megler.
Vi kan bistå deg og din bedrift med verdivurderinger, analyser, rådgivning i tilknytning til eiendomsutvikling.
KONTAKT OSS
Har du spørsmål kontakt Roy eller Torkil.

Beskrivelse av tomt

Tomteareal er ca. 4194 / 3956 m2 (bygg 4/5) på eiet tomt.
Flat opparbeidet og asfaltert tomt.
Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjoneringsbegjæring/sameievedtekter.

Ventilasjon

Det er ikke ventilasjon.

Lovanvendelse

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen. Megler er forsikret via Norges
Eiendomsmeglerforbunds avtale med tillegg hos Tryg Forsikring. Formuesansvarsforsikringen utgjør til sammen kr 65 millioner pr formidling pr skadetilfelle. Dersom Kjøper, eller f.eks. Kjøpers bank, ønsker
utvidet forsikringsdekning må megler få beskjed om dette i god tid før oppgjøret skal finne sted. Den part som ønsker utvidet forsikringsdekning dekker merkostnaden dette innebærer. Det gjøres spesielt oppmerksom på at eiendomsmeglerlovens § 6-7 er fraveket ved oppdraget, og det legges til grunn av Kjøper bør og vil gjennomføre egne grundige undersøkelser. Megler har benyttet sin rett til å fravike eiendomsmeglerlovens §§ 4-4, 6-2, 6-9 (2), 6-9 (3), 6-10, 7-1 og 8-8 samt forskriftens fravikelige regler i næringsmegling om budfrister, - skriftlighet, legitimasjon og innsyn i budjournal. Kjøper kan ved forespørsel få innsyn i budjournal i
anonymisert form. Informasjon i dette prospekt er gitt av Selger, offentlige instanser eller Selgers rådgivere. Verken Selger eller Megler påtar seg noe ansvar for mulige feil eller mangler ved prospektet utover de som er
konkret er nevnt ovenfor.
Lov om hvitvasking: Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Hvitvaskingsreglene: Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Telefon: (+47) 92816111

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Telefon: (+47) 97093125