Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

26 m2

Bruttoareal

2540 m2

 

Arealspesifikasjon

1. etg: 85 kvm Areal I:
3. etg: 26 kvm Areal H:
3. etg: 42 kvm Areal G:
4. etg: 70 kvm Areal F:
4. etg: 88 kvm Areal E:
5. etg: 176 kvm Areal C:
5. etg: 202 kvm Areal B:
5. etg: 533 kvm Areal D:
6. etg: 1318 kvm Areal A:

Overtakelse

Etter avtale.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens bestemmelser vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Kort om eiendommen

Hancobyggets historie starter allerede i 1893 da brødrene Herman Wold-Hansen og Carl Hansen sammen etablerer Hansen og Co. Regnklædefabrikk A/S for produksjon av "oljeklede". Etter en brann i bedriftens daværende lokaler ble det i 1926 oppført et seksetasjes bygg på St. Hansfjellet. Hancobygget var en realitet og bygget har siden satt sitt preg på Fredrikstads profil.

Hansen & Co holdt til i Hancobygget helt frem til virksomheten ble avviklet i 1984. Da gikk Hancobygget fra å være et produksjonsanlegg til å bli et kontorbygg. Byggets arkitektoniske særpreg er bevart gjennom endringsprosessen. Det resulterte i at Sameiet Glemmengaten 55 (eier av Hancobygget fra 1985 til 2004) fikk byggeskikkprisen i 1986.

Fredrikstad kommune hadde i mange år betydelige deler av sitt tjenestetilbud i Hancobygget, men etter at nytt rådhus stod ferdig i 2001 ble lokalene tilgjengelige for andre leietakere.

Beliggenhet

Fra eiendommen er det kun få minutters gange ned til Fredrikstad sentrum med Torvbyen kjøpesenter og gågata med butikker og kafeer. Det er sykkelavstand til de fleste bynære bolig områder rundt sentrum. Eiendommen vil også få en svært god beliggenhet i forbindelse med ny jernbanestasjon og kollektivknutepunktet som er planlagt på Grønli.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Innhold

6 etasje:
Areal A: Kontorlokaler bestående av cellekontorer, møterom og sosiale soner/kjøkken. BRA 1318 kvm.

5. etasje:
Areal B: Kontorlokaler bestående av cellekontorer og møterom BRA 202 kvm.
Areal C: Kontorlokaler bestående av cellekontorer og kjøkken BRA 176 kvm.
Areal D: Kontorlokaler bestående av cellekontorer, møterom og sosiale soner/kjøkken. BRA 553 kvm.

4. etasje:
Areal E: Kontorlokaler med tilknytning til sosiale soner BTA 88 kvm.
Areal F: Kontorlokaler med tilknytning til sosiale soner BTA 70 kvm.

3. etasje:
Areal G: Kontorlokaler med tilknytning til sosiale soner BTA 42 kvm.
Areal H: Kontorlokaler med tilknytning til sosiale soner BTA 26 kvm.

1. etasje:
Areal I: Showroom med tilknytning til sosiale soner BTA 85 kvm.

I tillegg til overnevnte arealer kommer andel av fellesareal ca. 12 %.

Bebyggelse

Eldre og nyere teglstensbygg over 6 etasjer fundamentert på fjell. Delvis flate og mansard -valm tak, tekket med takplater og folie/tak papp. Innvendig består eiendommen av forskjellige kontorarealer av ulik størrelse med et lyst og luftig atrium som byggets "hjerte".

Standard

Lokalene ble tilpasset for offentlige leietaker, som leide lokalene i 20 år. Lokalene fremstår derfor som umoderne. Lokalene må tilpasses dersom leietaker ønsker dagens standard.

Adkomst

Fra Fredrikstad sentrum:
Følg Glemmengata mot Trara, eiendommen ligger venstre side etter kun noen få hundre meter.

Parkering

Eiendommen har spesielt mange parkeringsplasser med 101 oppmerkede plasser på tomten og i parkeringshus. I tilegg er det 27 oppmerkede gjesteplasser.

Offentlig kommunikasjon

Bussholdeplass utenfor eiendommen.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: rh@metra.no

Mobil: +47 952 56 130