Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

233 m2

Bruttoareal

233 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Parkering-for-ansatte-og-kunder

fantastisk-beliggenhet-ved-elven

Kort om eiendommen

Moderne kontorlokaler spesialtilpasset helserelatert virksomhet.

Ledig areal på bakkenivå:
- 6 behandlingsrom
- Treningsrom alt. flere behandlingsrom
- Egen separat inngang
- Fantastisk beliggenhet ved Vesterelven
- Parkeringsmulighet for ansatte og kunder
- Gangavstand til Fredrikstad sentrum

Bebyggelse

Eiendommen har en fantastisk beliggenhet langs elven. Et røft og maritimt miljø med spennende arkitektonisk utforming.

Omgjøringen av Ankerløkken Verft fra skipsverft til forretningsbygg startet i 1993 og ble ferdigstilt i 2003 da det på gamle kranbanen ble åpnet restaurant. Eiendommen er i ettertid oppgradert m.h.t. nye leietakeres ønsker og behov.

Eiendommen består i dag av ca 11.500 kvm næringslokaler som består av butikker, treningssenter, helserelaterte virksomheter og ulike kontorbransjer. Ca 300 personer har sin arbeidsplass her.

Beliggenhet

Beliggende på Kråkerøy rett ved broen til Kråkerøy. Eiendommen har fasade mot Vesterelven.
Det er gangavstand til Fredrikstad sentrum, buss- og jernbanestasjon.

Adkomst

Fv 108 over Kråkerøybrua (mot Hvaler).

Bussholdeplass i Kråkerøyveien.
I tillegg er det gangavstand til fergeleiene på Smertu, Værste og Sentrum. Her går det gratis personferge Gamlebyen - Smertu - Sentrum - Værste - Gressvik - Ålekilene.

Innhold

Ledig areal i 1. etasje/på bakkenivå:

Ca 233 kvm BTA eksklusivt.
Med andel fellesareal er lokalet på ca 262 kvm.

Lokalene består i dag av:
Venterom med resepsjon, 6 behandlingsrom med ulik størrelse, treningsrom, spiserom, skyllerom, 2 wc, bk og et mindre lager.
Treningsrommet kan deles inn i flere behandlingsrom om ønskelig.
Se tegning senere i prospektet.

Spiserommet har kjøkkenbenk med skap, oppvaskkum, integrert oppvaskmaskin, kjøleskap og mikro.

Det finnes mulighet for å benytte 3 ulike møterom på eiendommen. 2 av rommene er i "verkstedhallen" og ett i "kontorfløyen". Tid og rom bestilles via egen app.

Lokalene har egen separat adkomst.
Adkomsten er hc-vennlig (trinnløst) og ligger kun få meter fra avgiftsbelagt p-plass (6 stk foran lokalet). Gratis p-plasser forøvrig rundt om på asfalterte oppmerkede plasser.

Arealene ble ombygd i 2016.

Nøkkellås til hoveddør og brikke til kontordørene fra korridor.

Utvendig automatisk solavskjerming mot Kråkerøyveien.

Parkering

Parkering på asfaltert område etter "fri flyt"-prinsippet.
Gratis kundeparkering i inntil 2,5 timer.
Det er i tillegg 6 avgiftsbelagte p-plasser for å sikre parkering nær inngang for den helserelaterte virksomheten i bygget.
Her er også elbil-ladeplasser tilgjengelig for både ansatte og kunder.
Egen innelåst sykkelparkering.

Regulering

Reguleringsplan: Reg.endring - Glommen brygge.
Ikrafttredelsesdato: 14.10.2010.
Kommunedelplan for Fredrikstad sentrumsområde angir "Kombinert bebyggelse og anleggsformål".

Ventilasjon

Balansert ventilasjon med kjøling.
Aggregat/anlegg fra 2016.

Diverse

Av leietakere på eiendommen kan nevnes:
Dagligvarebutikk, 2 treningssentre, Cap Gemini, Kredinor, Webhelp, helseklinikk, lungespesialist, WSP, Øst Revisjon og flere ulike kontorvirksomheter.

Av helserelatert virksomhet i "verkstedhallen" (bygningsdelen der de ledige lokalene er) kan nevnes lungespesialist, hjertespesialist, urolog og psykiater.

To av de som driver i lokalene p.t. kan være interessert i å fortsatt være leietaker i lokalet. Dette er gynekolog (som har kontoret innerst i lokalet samt skyllerom), samt jordmor/akupunktur som kan vurdere de fire små rommene innerst til høyre for et par dager i uken. Kfr megler for nærmere detaljer.

Oppvarming

Elektriske panelovner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Ann Kristin Berg

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: akb@metra.no

Mobil: +47 913 20 622