Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

316 m2

Bruttoareal

316 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Kjøreport

Bebyggelse

Butikk, kontor og lagerbygg

Innhold

1. etasje: 90 kvm bestående 3 kontorer og møterom.
Underetasje: 226 kvm lager med takhøyde på ca 2,5m og kjøreport.

Beliggenhet

Eiendommen har meget sentral beliggenhet på Råbekken, midt mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Meget god eksponering mot Fv 109. Gangavstand til handelssenteret i Dikeveien, Østfoldhallene, Lisleby m.v.
Rolvsøyveien har daglig gjennomsnittstall på 23.000 biler (ÅDT fra 2021).

Adkomst

Følg Rolvsøyveien (Fv 109) på vestsiden av Glomma, hovedfartsåren mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Ta til høyre i rundkjøringen vis-à-vis Stabburet - skiltet mot Lisleby, eiendommen ligger på høyre side.

Parkering

Asfalterte parkeringsplasser på eiendommen.

Standard

Normalt god kontorstandard. Enkle lagerlokaler med lav takhøyde.

Beskrivelse av tomt

Kundeparkering og ansattparkering i bakkant

Oppvarming

Elektrisk

Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: runar@metra.no

Mobil: (+47) 95256130

Telefon: 952 56 130