Lokale til Leie:

Kontorlokaler og garasjer til leie. Kun300m til Fv 109 / Rolvsøyveien. Garasjer til leie.

Godtfredsens vei 4
1617 Fredrikstad

Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

22 m2

Bruttoareal

522 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Kjøreport

Kaldtlager

Kjøreport

Kaldtlager

Arealspesifikasjon

500 kvm Overbygde lager
1. etg: 22 kvm Garasje

Kort om eiendommen

2 stk garasjeplasser à ca 22 kvm.
I tillegg er det flere utvendige overbygde lagerareal.

Bebyggelse

Eiendommen består av lager- og kontorareal.

Beliggenhet

Sentralt beliggende på Råbekken, et veletablert handels- og industriområde - midt mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Stabburet er en av de nærmeste naboene, forøvrig blandet næringsaktivitet med mye bilrelatert virksomhet.
Kort avstand til handelsområdet rundt Østfoldhallene.

Adkomst

Følg Rolvsøyveien (Fv 109) på vestsiden av Glomma, hovedfartsåren mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Ta av mot Råbekken i rundkjøringen ved Stabburet. Deretter andre vei til venstre inn i Godtfredsens vei. Eiendommen ligger på høyre hånd - kun 300m fra Fv 109.

Innhold

Lagringsmuligheter:
- 2 stk garasjer à ca 22 kvm i frittstående bygg. Innvendige mål: ca 6,6x3,3m. Porter: 2,6x3,0m (bxh).
Dette er kaldtgarasjer, uten oppvarming.
- Lagerskur på ca 500 kvm langs tomtegrensen mot vest og nord.
Lagerskur kan leies sammen med kontorene.

Regulering

Eiendommen ligger i et uregulert område, men omfattes av kommuneplanen som tilsier utnyttelse til "bebyggelse og anlegg".

Diverse

Kjøper er selv ansvarlig for at lokalene benyttes i h.t. gjeldende offentlige bestemmelser.

Beskrivelse av tomt

Tomten er på totalt 7.851 kvm.
Ubebygd areal er hovedsakelig asfaltert.

Overtakelse

Garasjene er ledige for overtagelse.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppvarming

I garasjene er det ingen oppvarming eller strøm utover lys i tak.

Energimerking

Energimerking foreligger ikke.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Ann Kristin Berg

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: akb@metra.no

Mobil: +47 913 20 622