Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

265 m2

Bruttoareal

265 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Beliggenhet

Eiendommen ligger mellom Fredrikstad og Sarpsborg
i Dikeveien med eksponering mot Fv 109/
Rolvsøyveien. Trafikkvolum ÅDT 24.000 (årsdøgntrafikk 2021).

Adkomst

Fv 109 mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Ta av i
rundkjøring ved Østfoldhallen, inn i Dikeveien.

Innhold

Ca 265 kvm kontorlokaler i 2. etasje fordelt
på åpent areal, møterom, 5 kontorer,
kjøkken og wc.

Parkering

Parkering på asfaltert plass utenfor lokalet.

Regulering

Reguleringsplan: Hauge Evje II (nr 159).
Formål: Forretninger, kontor.

Ventilasjon

Balansert ventilasjon med kjøling.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppvarming

Elektrisk.

Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

Offentlig kommunikasjon

Gode bussforbindelser til Fredrikstad og Sarpsborg.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Geir Hesselberg

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: geir@metra.no

Telefon: (+47) 90182425