Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

50 m2

Bruttoareal

250 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Heis

Arealspesifikasjon

2. etg: 50 kvm Kontorareal fra-areal
2. etg: 200 kvm Kontor opptil

Bebyggelse

Kiwi har butikk i hele byggets 1. etasje.
Lokalene i 2. etasje er dels kampsportsenter (hovedsakelig åpent på kveldstid) og kontor/spiserom for Kiwi.

Beliggenhet

Kråkerøyveien 9 ligger i tilknytning til Fredrikstad sentrum.
Eiendommen har svært god synlighet fra hovedvei.
Gangavstand til buss- og jernbanestasjon.

Adkomst

Fv 108 over Kråkerøybrua (retning mot Hvaler).
Bussholdeplass i Kråkerøyveien, rett foran bygget.
I tillegg er det gangavstand til fergeleiene på Smertu, Værste og Sentrum. Her går det gratis personferge mellom Gamlebyen - Smertu - Sentrum - Værste - Gressvik - Ålekilene.

Innhold

Totalt 200 kvm ledig kontorareal.
Arealet er fordelt på resepsjon, venterom, 6 kontorer, 1 rom uten vinduer, 3 toalett og noen små lagerrom.
De fleste kontorene har vask.
Tilgang til hcwc i fellesareal.

Kontorene er velegnet for helserelatert virksomhet da det har vært fastlegekontor her tidligere.
Fastlegekontoret har flyttet til nye lokaler i nabobygget, med samme utleier.

Arealet kan deles opp i flere leieforhold.
Kontakt megler for en gjennomgang av dine ønsker og behov både m.h.t. areal og leietid.

Parkering

Gratis kundeparkering i inntil 2 timer rett ved inngangsdøren.
Mulighet for parkering for ansatte etter nærmere avtale (begrenset antall plasser).

Regulering

Reguleringsplan: Rundkjøring - Kråkerøy senter.
Ikrafttredelsesdato: 17.10.1991.
Formål: Forretning/kontor.
I h.t. kommuneplanen er eiendommen merket som bebyggelse og anlegg.

Leier er selv ansvarlig for at lokalene benyttes i h.t. gjeldende offentlige bestemmelser.

Diverse

Leiebetingelser:
Gjensidig 6 måneders oppsigelse eller 3 års leietid.
3 måneders depositum.
Leiepris etter nærmere avtale (avhengig av størrelse og arealløsning).
I tillegg kommer felleskostnader og strøm (det er egen måler i lokalet).

Standard

Nyere akustiske himlingsplater med innfelt takbelysning.
Hovedsakelig malt glassfiberstrie på vegger.
Linoleum banebelegg og keramiske fliser på gulv.
Lokalene har godt med naturlig lysinnslipp.
Det er ikke heis i bygget, men det er installert en trappeheis.

Oppvarming

Luft-til-luft varmpumper.
Elektriske panelovner.
Balansert ventilasjonsanlegg.

Ventilasjon

Balansert ventilasjon med kjøling.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Ann Kristin Berg

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: akb@metra.no

Telefon: (+47) 69301800