Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

237 m2

Bruttoareal

237 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Fiber

Kort om eiendommen

- Sentral beliggenhet
- Nær E6 og 2 km øst for Moss sentrum
- God parkeringsdekning
- Leiebetingelser etter avtale

Bebyggelse

Bygget er oppført med bæresystem av betong. Etasjeskiller bestående av hulldekkelementer av spennarmert betong, avrettet med selvutjevnende masse. Yttervegger av isolerte sandwichelementer i betong med frilagt hvit stein. Bygget er oppført i tre etasjer, men på grunn av skrånende terreng er det direkte kjøreadkomst på alle plan.

Beliggenhet

Solgaard Skog næringsområde ligger ved Mosseporten, ca 2 km øst for Moss sentrum. Området ligger i krysset mellom E6 og innfartsveien til byen fra øst, Rv120.

Adkomst

Avkjøring E6 v/Mosseporten > v/Jetstasjon i krysset >Vålerveien sydover ca. 300 m > Solgaard Skog inn til venstre > eiendommen på høyre side etter ca. 250 m.

Innhold

Kontorlokalene til leie inneholder totalt åtte cellekontorer derav to av cellekontorene er fordelt i en egen sone i lokalet på ca. 54 kvm. og som innehar møte/spiserom og liten kjøkkenløsning. Kontorarealet er fordelt på ca. 193 kvm til eksklusiv bruk. Se plantegning.

Parkering

Det er rikelig med parkeringsplasser i tilknytning til bygget på asfaltert biloppstillingplass.
Det er også tilgang til lading for el. bil på bygget.

Ventilasjon

Balansert ventilasjonsanlegg med kjøling.

Standard

Lokalene holder en grei gjennomgående standard. Vinyl på gulvet. Veggene malt i lyse farger, kombinert med vegger i glass. I taket er det T-profiloppheng 60 x 120. Internett og strømføringer i kabelkanaler under vinduer til alle arbeidsplasser.

Beskrivelse av tomt

Tomten er i sin helhet opparbeidet og planert. Alle parkerings- og kjørearealer er asfaltert. I tillegg er det anlagt pene grønt- og parkanlegg som holdes pene og presentable.

Oppvarming

Lokalene oppvarmes med elektriske panelovner og varmebatterier på ventilasjonsluft.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Ansvarlig megler

Marius Henriksen

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Telefon: (+47) 40461800

Espen R Pettersen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: espen@metra.no

Telefon: (+47) 92029641