Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor,

Areal

360 m2

Bruttoareal

360 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Alarm

Heis

Kjøreport

Fiber

Kort om eiendommen

Meget iøynefallende plassert. Leietakere er sikret god profilering.
Ca. 70 bedrifter har tilhold på området i dag.

Bebyggelse

Bærekonstruksjonen i stål. Betongdekke mellom etasjene og kjørerampe opp til øverste etasje. Godt isolerte sandwich-elementer på vegger og tak. Dører, vinduer og porter i aluminium. Det er avsatt rikelig med oppstikk for strøm, vann og avløp.

Beliggenhet

Bygget har en meget god beliggenhet for alle som er avhengig av god kommunikasjon. E6 stryker like forbi og Moss sentrum og havn med ferge til Horten ligger kun ca. 3 km unna.

Innhold

Bygget er oppført i to etasjer, på hhv. 1500 og 1390 kvm, med hovedvekt på B2B-salg, showrom, verksted og lager i 1. etg., og kontor, lager og produksjon i 2. etg. Begge etasjer har kjøreadkomst.
De ledige arealene ligger i byggets 2. etg. Øvrige leietakere i bygget er TESS, Hydroscand, Eptec, Malthe Winje, Prido, Ispas og Olstad Eiendomsforvaltning - alle innen tekniske fag.
Lokalet består av 11 cellekontorer, møterom, større spiseareal/ sosial sone med enkel kjøkkenløsning. I tillegg innehar lokalet lagermuligheter/ showrom.
Det er kjørerampe med varmekabler til lokalene i 2. etg. for vareleveranse med stor kjøreport.

Parkering

Den store tomten på nærmere 6 da, og byggets gunstige plassering på tomten gir både rikelig med parkeringsplasser, men også gode muligheter for lasting og lossing.

Ventilasjon

Bygget har balansert ventilasjon med varmegjenvinning og kjøling.

Standard

Det er satset på en nøktern og solid standard. Bygget har heis. Kjørerampe til 2. etg. har vannbårent isfjerningsanlegg.

Beskrivelse av tomt

Tomten er helt flat og i sin helhet opparbeidet og asfaltert.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Marius Henriksen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: marius@metra.no

Telefon: (+47) 97985060