Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

15 m2

Bruttoareal

105 m2

Arealspesifikasjon

2. etg: 15 kvm Cellekontor
2. etg: 15 kvm Cellekontor
2. etg: 75 kvm Kontorfelleskap

| Kort om eiendommen

Leie av enkeltkontor og kontorplasser i felleskap. Fellesareal med kantine og terrasse. Fasade mot og utsikt over Vesterelven. Attraktiv beliggenhet på Værste-området.

| Bebyggelse

Kontorbygg oppført over 4 etasje og garasjeareal.

| Innhold

Leie av enkeltkontor og kontorplasser i felleskap.
Bestående av åpent kontorareal med kjøkken, møterom og cellekontorer.
Kanalsystem i installasjonsgulv, som gjør lokalene fleksible og enkle å ominnrede.
Møbler kan følge leieforholdet.
Arealet kan deles med flere leietakere.
Felles kantine i 3. etasje, med stort møterom og terrasse.

Det er garderober og dusj for damer og herrer i kjeller.

I tillegg kommer andel fellesareal.

| Beliggenhet

Attraktiv beliggenhet på Værste-området, Kråkerøy, like ved Gangbrua og Slippen restaurant.
Nærmeste nabo til Høgskolen i Østfold.
Flotte lokaler med utsikt til gangbrua og over elven mot sentrum

| Adkomst

Følg Fv 108 over Værstebrua.
Ta til venstre i første rundkjøring inn i Jens Wilhelmsens gate, så til venstre inn i Gamle Beddingvei. Værstetorvet ligger på venstre side.
For gående fra sentrum: Ca 2 minutters gange fra Stortorvet via gangbrua.

I tillegg har byfergen anløp ved gangbrua til sentrum. Byfergen kjører mellom Gamlebyen, Isegran, Smertu, Sentrum, Værste, Ålekilene og Gressvik.

| Parkering

Mulighet for å leie p-plass i garasje.
Også mulighet for å leie p-plasser på Værsteområdet.
Sykkelparkering i garasje.

| Diverse

Leieforholdet vil være et fremleieforhold.
Gårdeier er Værsteforvet 1 AS.
Metra Næringsmegling AS har leieavtale frem til april 2025.

Værste-området har ca 5.500 studenter og arbeidstakere i tillegg til de som bor på området.
Herfra når man alle viktige servicefunksjoner i Fredrikstad sentrum innen 5 minutters gange.
Ca 50 meter til gangbrua.
Fredrikstad kommune har etablert en populær kunstisbane/sandvolleyballbane på Værste, ved gangbrua. Dette har vært en suksess siden åpningen.
Værste ønsker å bidra til at Fredrikstad blir en enda bedre by å bo, studere og jobbe i. En god miks av boliger, skoler, næring, idrett og kultur, vil gi området akkurat det.

Av andre leietakere i bygget kan nevnes Værste AS, Atea AS, Rambøll AS, Input Interiør AS og Goodtech AS.

| Standard

Arealene holder en moderne høy standard.

| Oppvarming

Oppvarmingen skjer via fjernvarme/
ventilasjonsanlegg.

| Ventilasjon

Balansert ventilasjon med kjøling.
Kanalsystem i installasjonsgulv, som gjør lokalene fleksible og enkle å ominnrede.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: runar@metra.no

Mobil: (+47) 95256130

Telefon: 952 56 130