Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

300 m2

Bruttoareal

1330 m2

Arealspesifikasjon

2. etg: 300 kvm Kontor
2. etg: 1030 kvm Kontor

Kort om eiendommen

Eiendommen ble oppført i 1993 utgjør totalt ca. 10 000 kvm BTA. Eiendommen har vært igjennom solide oppgraderinger de senere årene med bl.a. nye vinduer, nytt dusj/garderobeanlegg i byggets kjeller hvor det også finnes et treningsrom. I byggets 4.etg ble det åpnet en nyoppusset kantine i 2020. Det inngås kantineordning med Leietaker. Eiendommen har låst sykkelparkering i kjeller, samt utendørs sykkelparkering. Det er godt med parkeringsplasser på eiendommen inkl. HC - plasser og El-billading. Byggene har i dag flere offentlige leietakere som Statsforvalteren i Oslo og Viken, Sivil Klareringsmyndighet og Viken Fylkeskommune.

Bildene i annonsen viser standarden som leveres og er eksempel fra annen leietaker i bygget.

Beliggenhet

Eiendommen har flott beliggenhet med god eksponering ut mot Vogts gate. Adkomst øst skjer fra E6 og innfartsveien og inn i Klostergata fra rundkjøringen og deretter inn i Welhavens gate.

Det er gåavstand til Moss stasjon.

Innhold

Kontorlokalene kan tilpasses etter behov. Det er lagt ved to forslag til løsning. Alternativ 1 har ca 90 arbeidsplasser tilknyttet møterom og sosial, det meste i åpent landskap. alternativ 2 har ca 60 arbeidsplasser tilknyttet møterom og sosial sone, det meste i cellekontorer. Se eksempel på plantegninger. I tillegg til kontorlokalene er det nyoppusset kantine i toppetasjen med en liten takterrasse for bruk om sommeren. I underetasjen er det trimrom med treningsutstyr med garderober, og sykkelparkering for de søm ønsker å sykle til og fra jobb.

Standard

Det er fjernvarme inn i bygget som vil bli tilrettelagt for ny bruker ved en totalrenovering. Lokalene er utstyrt Cat.6 datakabling. Balansert ventilasjon med kjølt tilluft. Ventilasjonsaggregat ble installert i 2018.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppvarming

Eiendommen oppvarmes med fjernvarme.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Telefon: (+47) 92816111

Espen R Pettersen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: espen@metra.no

Telefon: (+47) 92029641