Lokale til Leie:

Kontorer med fleksible løsninger. Lokalene er også velegnet til showrom, frisør m.m.

Dikeveien 20
1661 Rolvsøy

Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

265 m2

Bruttoareal

265 m2

| Innhold

Ca 265 kvm kontorlokaler i 2. etasje fordelt på åpent areal, møterom, 5 kontorer, kjøkken og wc.

| Beliggenhet

Eiendommen ligger mellom Fredrikstad og Sarpsborg i Dikeveien med eksponering mot Fv 109/Rolvsøyveien. Trafikkvolum ÅDT 24.000 (årsdøgntrafikk 2021).

| Adkomst

Fv 109 mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Ta av i rundkjøring ved Østfoldhallen, inn i Dikeveien.

| Parkering

Parkering på asfaltert plass utenfor lokalet.

| Regulering

Reguleringsplan: Hauge Evje II (nr 159).
Formål: Forretninger, kontor.

| Oppvarming

Elektrisk.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Offentlig kommunikasjon

Gode bussforbindelser til Fredrikstad og Sarpsborg.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Geir Hesselberg

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: geir@metra.no

Mobil: (+47) 90182425

Telefon: 901 82 425