Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

3000 m2

Bruttoareal

3000 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Kjøreport

Kort om eiendommen

Kombinasjonseiendom med ledige kontorer, garderobefasiliteter, lager- og produksjonsarealer.
Arealene kan tilpasses leietakers behov.

Bebyggelse

Kombinasjonseiendom med opprinnelse fra slutten av 80-tallet, konstruert med bæresystemer i betong og stål, og fasadeforblendet med teglstein/isolerte sandwich-elementer.
Eiendommens ledige arealer inneholder både kontorer, garderobefasiliteter og lager- produksjonsarealer med mulighet for lasterampe.
Arealene kan tilpasses både med tanke på utforming og størrelse basert på leietakers ønsker.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Kampenes næringsområde, ca. 8 km fra Sarpsborg sentrum. Området består stort sett av lager/logistikk, og lettere industri og håndverksbedrifter.
Sentral plassering langs hovedfartsåren mellom Indre Østfold og Sarpsborg.
Avstand til E6 ca. 6 km.

Adkomst

Fra Oslo: Ta av E6 første avkjøring etter Sandesundbrua. Følg skilt mot Rakkestad og kjør RV 111 til Kampenes næringsområde kommer på venstre hånd. Eiendommen ligger på høyre side inne på næringsområdet. Avstand til E6 - ca. 6 km.

Innhold

Eiendommens ledige arealer utgjør ca. 3000 kvm. og er fordelt på lager- og produksjonsarealer, kontorer og garderobefasiliteter.

Hovedbygg:
1. etg.: Ca. 1000 kvm. lager-/produksjonsarealer. Arealene har tilgang til lasterampe og utelagring. Størrelse kan tilpasses.
2. etg.: Ca. 1300 kvm. kontorer, landskapsløsninger, møterom, kantineareal. Størrelse kan tilpasses.

Tilbygg:
1. etg.: Ca. 368 kvm. kontorer, landskapsløsninger, møterom og spiserom.
2. etg.: Ca. 368 kvm. kontorer, landskapsløsninger, møterom og spiserom.

Kontor og lagerarealer kan kombineres.

Parkering

Eiendommen kan tilby parkering på egen tomt.

Ventilasjon

Balansert ventilasjon.

Beskrivelse av tomt

Tomten er opparbeidet med store asfalterte parkeringsarealer.

Lovanvendelse

Utleiebetingelser:
Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Oppvarming

Elektrisk.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Mobil: +47 913 49 453