Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor,

Areal

1660 m2

Bruttoareal

1660 m2

Prisantydning

23 000 000 kr

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Alarm

Bredbåndstilknytning

Kjøreport

Kort om eiendommen

Meget sentralt beliggende kombinertbygg med adkomst på to plan, fleksible kontorløsninger og glimrende parkering.

Bebyggelse

Kontorbygg i tre og en halv etasje, oppført i 1988. Bygget har bæresystem og etasjeskillere i betong, yttervegger av isolert bindingsverk som innvendig er kledd med gips og utvendig med stålkassetter. Bygget har saltak av Lettak-elementer som utvendig er tekket med takstein.

Eiendommens potensiale

Med sin meget sentrale plassering ved innfarten til Fredrikstad sentrum, gode parkeringsmulighet og åpne fleksible kontorarealer, har bygget mange bruksområder.

Beliggenhet

Lokalene ligger svært gunstig plassert ved Innfartsåra til byen, i kort avstand fra det absolutte sentrum i Fredrikstad. Bygget ligger lyst og trivelig til ved Seutelvas munning, rett ved gangbroa over elva til Gressvik.

Adkomst

Fra Torvbyen > kjør Innfartsåra i retning mot Ørebekk til første rundkjøringen > ta avkjøring 2 til venstre inn Mosseveien tilbake mot sentrum og ny Kråkerøybro > følg Mosseveien 150 m og sving til venstre inn på Gamle Mosseveien > følg denne 150 m > eiendommen på venstre hånd ned mot elven.

Innhold

Tre like plan, hver på ca. 530 m2 og en mesaninetasje på ca. 70 m2.
Første etasje inneholder trapperom på 40 m2, 354 m2 kontorlokaler, arkiv 30 m2, tekniske rom på 16 m2 og lager/verksted/garasje med kjøreport på 90 m2.
Andre etasje inneholder 490 m2 kontor og trapperom 40 m2.
Tredje etasje inneholder 490 m2 kontorer og trapperom 40 m2
Mesaninetasje inneholder ca. 70 m2 møterom/kantine.

Parkering

Eiendommen har ca. 40 asfalterte og oppmerkede parkeringsplasser for bil og rikelig plass til sykkelparkering.

Regulering

Eiendommen ligger i uregulert område.
Kommuneplan Fredrikstad 2020 2032
Formål:
320 - Flomfare
320 - Flomfare
320 - Flomfare
1300 - Næringsbebyggelse
Godkjent/vedtatt: juni 18, 2020

Bygning innenfor 100-meters beltet i strandsonen: NEI

Ventilasjon

Bygget har balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og kjøling. Med god isolasjon og utvendig solavskjerming så gir det et godt inneklima i bygget i samtlige etasjer.

Standard

Lokalene holder en god standard i dag, men bygget har behov for en overflateoppussing før det tas i bruk av ny leietaker.

Beskrivelse av tomt

Tomten er skrånende mot vest. Hele tomten er bebygget og pent opparbeidet, med asfalterte veier og plasser, kantstein og utebelysning. Grøntanlegg og utemøbler.

Byggemåte / Konstruksjon

Bygget er fundamentert på betongpeler til fjell, betongplate på drenert grunn, vegger mot terreng av betong, søyler og dragere i stål, etasjeskillere av hulldekkeelementer i betong, yttervegger av isolerte stålkassetter innvendig og utvendig. Saltak bestående av mønsås i limtre og med lettak-elementer. Taket er tekket med betongtakstein. Vinduer og dører i aluminiumsrammer med brutt kuldebro og tolags isolerglass.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens bestemmelser vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Det vil bli stilt krav til leietakers sikkerhet. Kravene kan variere med leietakers soliditet, behov til bygningsmessig tilpasning og leieforholdets lengde.

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Oppvarming

Oppvarming og kjøling av lokalene med elektrisk energi.

Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Offentlig kommunikasjon

Holdeplass Jet/Seut rett foran eiendommen.
Bussruter på holdeplassen:
10: Vikerkilen-Fredrikstad
114: Saltnes-Tomb
115: Øyenkilen-Vikane
199: Fredrikstadskolene
630: Halden-Fredrikstad-Moss
VY6: VY6 Hvaler-Fredrikstad-Oslo

Vedlegg til Salgsoppgaven

Kjøpekontrakt som skal benyttes
Årsregnskap for selskapet
Utskrift av eiendommens grunnbok
Utskrift av tinglyst avtale om adkomstrett
Infolandopplysninger fra kommunen
Plantegninger
Matrikkelkart

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Telefon: (+47) 40461800