Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor,

Areal

19 m2

Bruttoareal

349 m2

Arealspesifikasjon

93 kvm Lagerarealer
1. etg: 19 kvm Lagerarealer
1. etg: 35 kvm Kontorarealer
1. etg: 37 kvm Lagerarealer
3. etg: 165 kvm Kontorarealer

| Kort om eiendommen

Mosseveien i Fredrikstad er et etablert næringsområde med et bredt spekter av næringsvirksomheter som spenner fra store og tradisjonsrike aktører som Brynildsen og NTP til mindre nyetableringer. Nærhet til sentrum med hoteller, restauranter og cafeer i kombinasjon med god infrastruktur gjør dette til et attraktivt område for mange ulike bransjer.

| Bebyggelse

Bygg A: Teglsteins bygg over 3 etasjer.
Bygg B: Stål bygg, kledd med isolerte "sandwich elementer" over 2 etasjer.
Bygg C: Garasje bygg med porter og små "lager bokser" .

| Innhold

Mosseveien 3A: 165 kvm kontorlokaler i 3. etasje fordelt på 3 doble kontorer og et kontorfelleskap for 4 personer, kjøkken, spise-/møterom, garderobe med dusj og wc.
Mosseveien 3: 35 kvm åpent kontorareal i 1. etasje

| Beliggenhet

Beliggende ved Mosseveien med meget god eksponering mot trafikkert gate, sentralt med kort avstand til sentrum.

| Adkomst

Rv 110 mot Fredrikstad. Avkjøring Mosseveien mot sentrum.

| Parkering

Parkeringsplasser på asfaltert areal.

| Standard

Bygg A, Mosseveien 3 A: Kontorarealet skal oppusses og rehabiliteres. Det vil derfor være mulig for leietaker å påvirke løsningen slik at arealene passer ny leietakers behov og krav.
Bygg B:Mosseveien 3: Lokalet er oppusset og kan benyttes som kontor, behandlingsrom og passer for små virksomheter som ønsker sentral beliggenhet i Fredrikstad.
Bygg E: Mosseveien: Enkle garasjer/lager bokser for oppbevaring av varer og utstyr som ikke trenger varme eller fukt fritt miljø.

| Beskrivelse av tomt

Tomten er opparbeidet med 200 parkeringsplasser for kunder og ansatte.

| Oppvarming

Elektrisk.

| Ventilasjon

Balansert ventilasjon.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Offentlig kommunikasjon

God offentlig kommunikasjon med buss stopp rett ved eiendommen.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: runar@metra.no

Mobil: (+47) 95256130

Telefon: 952 56 130