Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

200 m2

Bruttoareal

600 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Kjøreport

Arealspesifikasjon

1. etg: 400 kvm Lager/verksted
2. etg: 200 kvm Kontor

| Bebyggelse

Eiendommen ble opprinnelig oppført på midten av sekstitallet, men ble totalrehabilitert i 2011.
Kontorlokalene fremstår som moderne og med nøytrale fargevalg.

| Innhold

400 kvm lager/verksted
Nytt lager/verksted bygg på 740 kvm BTA er prosjektert vegg-i-vegg med kontorene. Det etableres direkte forbindelse mellom kontorene og lageret. Plan- og fasadetegninger av lager/produksjonsbygget følger vedlagt.
Det er lagt opp til 6 kjøreporter og 6 meter fri takhøyde.

Kontorlokaler i 2. etasje:
Totalt ca 200 kvm BTA .
Det tilkommer 10% andel fellesareal.
Arealene har åpent kontorlandskap, møterom, showroom, 2 toaletter.
Det er tilgang til hc-toalett og dusj i fellesarealene.
Se tegning senere i prospektet - Areal A.
Kontorlandskapet kan inndeles i cellekontor om ønskelig.
Kjøkkenhjørne med oppvaskmaskin, kjøleskap, 2 kokeplater og avtrekksvifte.

Dersom det er behov for større areal kan utleier fristille Areal B - se tegning. Dette arealet er på ca 240 kvm BTA + andel fellesareal.

Leieprisantydning:
NOK 950,- pr kvm BTA for kontorene, NOK 675,- pr kvm BTA for lager/verksted og NOK 450,- pr kvm BTA for kaldtlager.

Leiepris vil avhenge av leietakertilpasninger, leietid, leieareal m.v.

I tillegg kommer andel felles-/driftsutgifter

| Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt på Øra, og godt synlig fra Øraveien.
Øra er et veletablert industriområde på østsiden av Glomma. Øra er hovedbase for Borg Havn. Det er ulik industrivirksomhet på området i tillegg til flere lager-/transportvirksomheter.
Se www.borg-havn.no for nærmere opplysninger om havnen og tjenester som tilbys der.

Det er kun 20 minutter bilvei til Svinesund/EU og en drøy time til Oslo.

| Adkomst

Rv 111/Sarpsborgveien over i Habornveien mot Frevar. Til høyre inn i Titangata. Eiendommen ligger på høyre side, på hjørnet Titangata og Øraveien.

| Parkering

Asfalterte p-plasser ved hovedinngangen.

| Regulering

Reguleringsplan: Øra. Plan 010687.
Godkjent 03.11.1975. Formål: Industri.

| Diverse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

| Oppvarming

Vannbåren varme - fjernvarme.

| Ventilasjon

Balansert ventilasjon med kjøling i kontorene.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Geir Hesselberg

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: geir@metra.no

Mobil: (+47) 90182425

Telefon: 901 82 425