Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

1125 m2

Bruttoareal

1125 m2

 

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Kjøreport

Kort om eiendommen

Kontor og lagerareal i attraktivt og veletablert næringsområde inntil
Rv 22 (tidligere Rv 111) mellom Fredrikstad og Sarpsborg.
Kort vei til E6 og Øra havn.
Godt synlig fra Rv 22 / Sarpsborgveien.

Ved langsiktig leieavtale kan utleier oppføre nytt bygg for lager/verksted/kontor på ubebygd tomt ut mot Sarpsborgveien.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Kjølberg industriområde, inntil Rv 22 (tidligere Rv 111) på Sellebakk.
Kort avstand til E6 og Øra havn. Kun 7 minutters
kjørevei til E6 og enda kortere til Øra.
Meget god eksponering mot Rv 22.

Virksomheter på området: XL bygg Knatterudfjellet, Kontor konsult, Mekonomen, Megahjul, Borge Rør, Firesafe og Norconsult.

Østsiden er det stedet i Fredrikstad med
mest boligutbygging nå.

ÅDT 11.162 (årsdøgntrafikk 2018).
Gode bussforbindelser til Fredrikstad og Sarpsborg.
Østsiden er det stedet i Fredrikstad med mest
eneboligutbygging nå.
Ca 27% av Fredrikstads befolkning bor på østsiden av
Glomma, noe som tilsvarer ca 21.000 innbyggere.

Adkomst

Rv 22 (tidligere Rv 111) enkel avkjøring fra riksveien inn i Strykerveien.

Parkering

Parkering og manøvreringsareal på asfaltert område.

Tomt

7.379 kvm.

Inneholder

325 kvm lager med 6,0m fri takhøyde. Port 4x4m.
300 kvm lager med 6,0m fri takhøyde. Port 4x4m.
170 kvm messanin over lagerareal.
90 kvm lager/verksted i 1. etasje.
90 kvm kontorer i 2. etasje med direkte adkomst fra lager.
150 kvm kontorer i 1. etasje med direkte adkomst fra lager.
Totalt ca 1.125 kvm ledig areal.

De ledige lokalene ligger i direkte tilknytning til hverandre og kan enkelt kombineres.
Alle areal er i h.t. tegninger.

Ved langsiktig leieavtale kan utleier oppføre nytt bygg for lager/verksted/kontor på ubebygd tomt ut mot Sarpsborgveien.
Byggets størrelse kan bli på ca 1 000 kvm BTA.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Linda K Nilsen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: linda@metra.no

Mobil: +47 901 16 067

Telefon: +47 69 30 18 00

Ragnar Normann-Hansen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: rnh@metra.no

Mobil: +47 906 89 554

Telefon: +47 69 30 18 07