Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

90 m2

Bruttoareal

1125 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Kjøreport

Arealspesifikasjon

1. etg: 90 kvm Lager
1. etg: 150 kvm Kontor
1. etg: 300 kvm Lager
1. etg: 325 kvm Lager
2. etg: 90 kvm Kontorer
2. etg: 170 kvm Messanin

Kort om eiendommen

Kontor og lagerareal i attraktivt og veletablert næringsområde inntil
Rv 22 (tidligere Rv 111) mellom Fredrikstad og Sarpsborg.
Kort vei til E6 og Øra havn.
Godt synlig fra Rv 22 / Sarpsborgveien.

Ved langsiktig leieavtale kan utleier oppføre nytt bygg for lager/verksted/kontor på ubebygd tomt ut mot Sarpsborgveien.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Kjølberg industriområde, inntil Rv 22 (tidligere Rv 111) på Sellebakk.
Kort avstand til E6 og Øra havn. Kun 7 minutters
kjørevei til E6 og enda kortere til Øra.
Meget god eksponering mot Rv 22.

Virksomheter på området: XL bygg Knatterudfjellet, Kontor konsult, Mekonomen, Megahjul, Borge Rør, Firesafe og Norconsult.

Østsiden er det stedet i Fredrikstad med
mest boligutbygging nå.

ÅDT 11.162 (årsdøgntrafikk 2018).
Gode bussforbindelser til Fredrikstad og Sarpsborg.
Østsiden er det stedet i Fredrikstad med mest
eneboligutbygging nå.
Ca 27% av Fredrikstads befolkning bor på østsiden av
Glomma, noe som tilsvarer ca 21.000 innbyggere.

Adkomst

Rv 22 (tidligere Rv 111) enkel avkjøring fra riksveien inn i Strykerveien.

Innhold

325 kvm lager med 6,0m fri takhøyde. Port 4x4m.
300 kvm lager med 6,0m fri takhøyde. Port 4x4m.
170 kvm messanin over lagerareal.
90 kvm lager/verksted i 1. etasje.
90 kvm kontorer i 2. etasje med direkte adkomst fra lager.
150 kvm kontorer i 1. etasje med direkte adkomst fra lager.
Totalt ca 1.125 kvm ledig areal.

De ledige lokalene ligger i direkte tilknytning til hverandre og kan enkelt kombineres.
Alle areal er i h.t. tegninger.

Ved langsiktig leieavtale kan utleier oppføre nytt bygg for lager/verksted/kontor på ubebygd tomt ut mot Sarpsborgveien.
Byggets størrelse kan bli på ca 1 000 kvm BTA.

Parkering

Parkering og manøvreringsareal på asfaltert område.

Regulering

Reguleringsplan: Kjølberg industriområde (nr 109). Godkjent 27.07.1978.
Reguleringsformål: Industri.

Diverse

Representativ standard.
Utvendige fasader av lakkerte stålplater. Murt brystning. Aluminium inngangsparti.
Bæresystem i stål. Vegger av stålkassetter.
Yttertak av profilerte stålplater.
Betonggulv på grunnen er malt i lagerdel.

Oppvarming

Elektrisk.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Linda K. Nilsen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: linda@metra.no

Mobil: +47 901 16 067

Ragnar Normann-Hansen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: rnh@metra.no

Mobil: +47 906 89 554