Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor,

Areal

2949 m2

Bruttoareal

2949 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Heis

Kjøreport

Kort om eiendommen

Det er 100% av aksjene i Torvsenteret AS som selges.
Sentralt beliggende næringseiendom i Sarpsborg til salgs. Eiendommen har flott beliggenhet ved hovedtorget og Storbyen kjøpesenter, og består av totalt 7 næringsseksjoner og en parkeringsseksjon.

Om ønskelig for kjøper kan 3.etg. som i dag står ledig holdes utenfor salget.

Bebyggelse

Eiendommen består av 2 selvstendige bygg oppført i 1960. Byggene ble fullstendig innvendig modernisert i 2000.
Grunnmur: Betongsåle og grunnmur i betong.
Yttervegger: Støpte yttervegger med innvendig utforing i Siporex. Teglforblendet fasade.
Dekker: Støpte armerte betongdekker
Yttertak: Betongdekke med oppforet isolert sperretak og fall.
Vinduer: PVC og aluminiumsvinduer med isolerglass. Byttet i 1990.

Beliggenhet

Eiendommen har meget god beliggenhet ved Sarpsborg torg.

Innhold

Eiendommen utgjør 8 av totalt 19 seksjoner i sameiet. De øvrige 11 seksjonene er boliger.

Innhold:

Leietakere:
Forretning / restaurant, 1. etasje: 300 kvm.
Lotusfrøet Yoga, 1.etg.: 90 kvm.
Europark AS, 1.etg.: 50 kvm.
Fylkestannhelsetjenesten, 2 etg.: 418 kvm..
Sentrum legesenter, 2.etg.: 241 kvm.
Sarpsborg tannregulering AS, 2.etg.: 120 kvm.
Østfold Kosmetiske AS, 3.etg.: 90 kvm.
Ledig areal:
Legekontor, 3.etg.: 91 kvm.
Kontor, 3.etg.: 632 kvm.
Kontor, 3.etg.: 367 kvm.
Rålokale, 3 etg.: 75 kvm.

Deler av kjeller er pusset opp og klargjort som lagringsarealer.

I tillegg eier eiendommen 18 parkeringsplasser i egen seksjon.

Parkering

Totalt 18 parkeringsplasser i egen parkeringsseksjon eiet av Torvsenteret AS. Seksjonen utgjør totalt 20 parkeringsplasser og 2 parkeringsplasser er solgt til eiere i tilhørende boligsameie.

Regulering

Eiendommen ligger inder reguleringsplan: Kvartal 43, med formål: Bolig/forretning/kontor.
Sentrumsplanen gjelder for området(planID 201501) med formål: Sentrumsformål.

Ventilasjon

Balansert ventilasjon med kjøling og varmegjenvinning for godt inneklima.

Diverse

Bygningens kjeller inneholder registrerte tilfluktsrom.

Beskrivelse av tomt

Tomten er opparbeidet med kontor og næringsseksjoner. Synlige tomtearealer er asfaltert.

Lovanvendelse

Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven
§ 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.
Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.
Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Oppkjøpsfinansiering
Det er nye regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i h.t. aksjeloven § 8-10. Budgiver bes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

Oppvarming

Elektrisk.

Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Offentlig kommunikasjon

Kort avstand til Sarpsborg bussterminal (Storbyen) og 500 m gangavstand til Sarpsborg togstasjon.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Telefon: (+47) 91349453