Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

316 m2

Bruttoareal

316 m2

 

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Alarm

Bredbåndstilknytning

Kjøreport

Overtakelse

Omgående.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen. Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Kort om eiendommen

Kombinert eiendom, inneholdende handel, kontor-, lager- og verkstedlokaler. Lager på 200 m2, messaninlager 64 m2, kontordel på 55 m2.

Beliggenhet

Eiendommen har en meget god beliggenhet for alle virksomheter som er avhengig av god kommunikasjon. E6 med 4-felts motorveistandard stryker like forbi. Kun 5 minutter til Rygge Flyplass og 3 km til Moss sentrum/havn med ferge til Horten.
Eiendommen ligger i Årvoll Næringspark hvor rundt 70 bedrifter har lokalisert sin virksomhet.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Innhold

Lager på 200 m2 med stor kjøreport. I tillegg messaninlager på 64 m2 og kontordel på 55 m2. Lokalene er nyinnredet.

Beskrivelse av tomt

Eiendommen er skrånende og opparbeidet med asfaltert adkomst, store parkeringsområder og innslag av naturtomt mot øst. Skråningen gjør at det er kjøreadkomst på flere plan.

Bebyggelse

Isolert plate på mark, bæresystem i stål, og yttervegger av isolerte sandwichmelementer. Takverk av fagverksdragere i stål, korrugerte stålplater som er utvendig isolert og tekket med PVC-folie. Innvendige varme taknedløp.

Standard

Lokalene er helt nyinnredet og holdet er meget god standard. 3,6 m takhøyde lager nede. Port bxh=4,6 x 3,5 m. Ny og motorisert. Helt nye kontorer, helt nyoppusset lager. Ferdig kablet fiber internett. Kameraovervåket ute, med opptaker og tilgang fra tlf. Alarm m App. Området avstenges med motor port - Appstyrt. 400v trefas. Bra isolert.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. I lager er det montert vifter som blåser varmluft mot gulv. Panelovner på kontorer.

Adkomst

Avkjøring i kryss 13, Årvollkrysset på E6 > kjør 250 m mot vest på Fv118 mot Årvollskogen > sving til høyre og inn på Årvollskogen og følg denne 400 m > Årvollskogen 33 er på høyre hånd.

Parkering

Rikelig med oppstillingsplasser for ansatte og besøkende på store parkeringsplasser på eiendommen.

Offentlig kommunikasjon

Det er ca. 10 min å gå til Ryggeveien/Varnaveien hvor det er hyppige bussruter.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Mobil: +47 404 61 800