Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

25 m2

Bruttoareal

3037 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Alarm

Bredbåndstilknytning

Kjøreport

Arealspesifikasjon

1. etg: 360 kvm Rubbhall 1
1. etg: 711 kvm Rubbhall 2
1. etg: 869 kvm 1. etg. hovedb.
2. etg: 25 kvm Enkeltkontorer
2. etg: 50 kvm Eksempel 50 kvm
2. etg: 100 kvm Eksempel 100 kvm
2. etg: 200 kvm Eksempel 200 kvm
2. etg: 722 kvm Hele 2. etg. hovedb.

Kort om eiendommen

Leies ut samlet eller oppdelt etter leietakers behov. Meget sentralt og godt eksponert ved motorveien i Vestby, rett ved Bauhaus og Oslo Outlet.

Eiendommens potensiale

Egner seg for oppdeling til en, to eller tre leietakere i bygget. To som deler 1. etg. og rubbhallene og en som leier 2. etg. Kombinasjoner av dette kan også tenkes.

Bebyggelse

Bygningen er oppført som et kombinasjonsbygg kontor/forretning/lager. Bygningen er ombygget i flere perioder. Funksjon og anvendelse kan avvike fra tegninger.
Grunn og fundamenter
Bygningen antas fundamentert på faste masser.
Ytterveggskonstruksjon
Bygget er oppført med prefabrikkerte søyler og dragere i betong. Mellom søylene er det montert sandwichelementer med frilagt betong, 10 cm. isolasjon.
Utvendige dører og vinduer
Vinduer med trerammer og isolerglass. Hovedinngangen med gangdører i trerammer og med isolerglass. Kjøreporter er elektriske leddporter i aluminium. Gangdør til lager er i lakkert stål.
Etasjeskillere
Etasjeskillere er utført med Siporexplank, med påstøp som er stålglattet og malt.
Takkonstruksjon
Bærende konstruksjoner i søyler og dragere i betong. Taket er selvbærende med lett tak som er isolert og tekket med PVC-folie. Taket er ikke besiktiget.
Trapper
Trapp til 2. etasje er i betong med belegg i inntrinn og opptrinn. I lager er det montert vindeltrapp i galvanisert stål.
Innvendige overflater gulv
Gulvene er belagt med vinyl, parkettlaminat, malt betong og keramiske fliser. Lager med malte stålglattede betonggulv. Varierende standard og utførelse.
Innvendige overflater vegg
Vegger er malte på plater, puss og panel. Delevegger i lager i enkelt bindingsverk som er kledd med paneler. Varierende standard og utførelse.
Innvendige overflater himling
Himlinger med malte plater, betong og paneler. Lysarmaturer og spotter på kontorene. Lager og salgslokale med fritthengende lysarmaturer og lamper.
Kjøkkeninnredning
Kantine med moderne malt innredning med glatte fronter. Laminert benkeplate.
Sanitær primæranlegg
Toaletter med servant og Wc. Hvitt standard sanitært porselen. Varierende standard og modernitet. Toalett i salgslokale i 1.etasje er f. eks. tidsmessig med veggmontert klosett.
Innvendige dører og vinduer
Innvendig dører med glatte og profilerte fronter.
Varme
Kontorer med panelovner på yttervegger. Det er montert varmevekslere, luft til luft anlegg.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i attraktivt næringsområde rett ved E6. Området inneholder flere kjente varehus som Bauhaus og Norwegian Outlet. Beliggenheten er unik i forhold til at innenfor en times reisetid kan nå ca. 1,7 millioner innbyggere.

Adkomst

Ta av E6 mot Vestby Nord > kjør forbi Norwegian Outlet på Vestbyveien > fortsett på Vestbyveien > kjør gjennom 1 rundkjøring > etter ca. 800 m sving til høyre og inn på Kleverveien > følg denne 250 m > sving til venstre og inn på Verpetveien og følg denne 400 m > eiendommen på venstre hånd.

Offentlig kommunikasjon via lokalbuss, expressbusser og tog.

Parkering

Godt med parkeringsplasser.

Regulering

Eiendommen ligger i regulert område.
Verpet-Reguleringsbestemmelser stadfestet av fylkesmann 7.2.1978. Div. mindre endringer av bygningsråd, senest 29.10.2002. Formål: Lett industri og/eller håndverksbedrifter inkl. tilhørende forretningsvirksomhet.
Maks gesimshøyde 8m, mønehøyde 9m.
Utnyttelsesgrad maks 0,5.

Ventilasjon

Ventilasjon primæranlegg
Det er montert et avsug/ventilasjon som var knyttet til tidligere drift. Anlegget er ikke i drift.

Standard

Meget innholdsrikt. Mange muligheter. Kontor- og møteromsavdelingen i 2. etg. er påkostet og morsomt innredet.

Beskrivelse av tomt

Utearealene er asfaltert med laste- og lossesone. Kjøreport med lasting og lossing direkte på gårdsplass. Tomten er inngjerdet og har en skyveport for innkjøring til eiendommen fra gate.

Overtakelse

2. etg. er ledig omgående. Resten etter avtale. Utleier benytter i dag bygget til egen virksomhet, og rask overtakelse er mulig ved behov.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens bestemmelser vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Oppvarming

Varme
Kontorer med panelovner på yttervegger. Det er montert varmevekslere, luft til luft anlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Offentlig kommunikasjon

Lokalbuss, expressbusser og tog.

Offentlig kommunikasjon

Lokalbuss, expressbusser og tog.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Mobil: +47 404 61 800