Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

2625 m2

Bruttoareal

2625 m2

Prisantydning

22 000 000 kr

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Alarm

Kjøreport

Kort om eiendommen

Hovedbygg utgjør 1591 m2 mens rubbhaller utgjør 1071 m2 bruttoareal.
Parkeringsplasser på egen tomt
Kombinasjonseiendom i etablert industriområde Vestby
Eiendommen selges uten leieforhold, og overtas ledig for ny leietaker eller kjøper
Godt utnyttet tomt med varmt- og kaldtlager, samt kontor/showrom
Salget skjer ved salg av aksjene i Verpetveien 50 AS.
Også langsiktig leie av hele eiendommen kan diskuteres.

Eiendommens potensiale

Lokalene er egnet for mange typer virksomheter, og er fleksible med 3 kjøreporter.

Bebyggelse

Bygningen er oppført som et kombinasjonsbygg kontor/forretning/lager. Bygningen er ombygget i flere perioder.
Grunn og fundamenter
Bygningen antas fundamentert på faste masser.
Ytterveggskonstruksjon
Bygget er oppført med prefabrikkerte søyler og dragere i betong. Mellom søylene er det montert sandwichelementer med frilagt betong, 10 cm. isolasjon.
Utvendige dører og vinduer
Vinduer med trerammer og isolerglass. Hovedinngangen med gangdører i trerammer og med isolerglass. Kjøreporter er leddporter i aluminium. Gangdør til lager er i lakkert stål.
Etasjeskillere
Etasjeskillere er utført med Siporexplank, med påstøp som er stålglattet og malt.
Takkonstruksjon
Bærende konstruksjoner i søyler og dragere i betong. Taket er selvbærende med lett tak som er isolert og tekket med PVC-folie. Taket er ikke besiktiget.
Trapper
Trapp til 2. etasje er i betong med belegg i inntrinn og opptrinn. I lager er det montert vindeltrapp i galvanisert stål.
Innvendige overflater gulv
Gulvene er belagt med vinyl, parkettlaminat, malt betong og keramiske fliser. Lager med malte stålglattede betonggulv. Varierende standard og utførelse.
Innvendige overflater vegg
Vegger er malte på plater, puss og panel. Delevegger i lager i enkelt bindingsverk som er kledd med paneler. Varierende standard og utførelse.
Innvendige overflater himling
Himlinger med malte plater, betong og paneler. Lysarmaturer og spotter på kontorene. Lager og salgslokale med fritthengende lysarmaturer og lamper.
Kjøkkeninnredning
Kantine med moderne malt innredning med glatte fronter. Laminert benkeplate.
Sanitær primæranlegg
Toaletter med servant og Wc. Hvitt standard sanitært porselen. Varierende standard og modernitet. Toalett i salgslokale i 1.etasje er f. eks. tidsmessig med veggmontert klosett.
Innvendige dører og vinduer
Innvendig dører med glatte og profilerte fronter.
Varme
Kontorer med panelovner på yttervegger. Det er montert varmevekslere, luft til luft anlegg.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i attraktivt næringsområde rett ved E6. Området inneholder flere kjente varehus som Bauhaus og Norwegian Outlet. Beliggenheten er unik i forhold til at innenfor en times reisetid kan nå ca. 1,7 millioner innbyggere.

Adkomst

Ta av E6 mot Vestby Nord > kjør forbi Norwegian Outlet på Vestbyveien > fortsett på Vestbyveien > kjør gjennom 1 rundkjøring > etter ca. 800 m sving til høyre og inn på Kleverveien > følg denne 250 m > sving til venstre og inn på Verpetveien og følg denne 400 m > eiendommen på venstre hånd.

Offentlig kommunikasjon via lokalbuss, expressbusser og tog.

Innhold

Hovedbygg 1. etg.
1. etasje: 869 m² Hovedinngang meg trappeløp til 2. etasje. 1 toalett. Tidligere produksjon/pakkeri er innredet og tatt i bruk som salgslokaleshowrom med kjøreport via sluse. Det er gulvvarme i showrommet. Lagerdel med 3 kjøreporter.
Hovedbygg 2. etg.
2. etasje: 722 m² Trappeløp, tidligere salgsareal (åpent) er ombygget med 11 cellekontorer rundt et åpent "torg". I tillegg er det 5 stk. cellekontorer som alle ligger til gavl mot nord. I kjerne er det møterom, arkivrom etc.

To separate rubbhaller på 240 m2 og 437 m2 som ligger inntil hverandre og er oppført i bakkant med direkte inngang fra lager i syd og med kjøreport i grenselinje mot nord. Disse har støpt, isolert plate på mark, kantforsterket. Bygget er oppført med bærende stålkonstruksjon som er overtrukket med PVC duk. Yttervegger har ettermonterte brennlakkerte stålplater.

Parkering

Godt med parkeringsplasser.

Regulering

Eiendommen ligger i regulert område.
Verpet-Reguleringsbestemmelser stadfestet av fylkesmann 7.2.1978. Div. mindre endringer av bygningsråd, senest 29.10.2002. Formål: Lett industri og/eller håndverksbedrifter inkl. tilhørende forretningsvirksomhet.
Maks gesimshøyde 8m, mønehøyde 9m.
Utnyttelsesgrad maks 0,5.

Ventilasjon

Det er montert avsug/ventilasjon tilknyttet tidligere drift. Anlegget er ikke i drift.

Standard

Meget innholdsrikt. Mange muligheter. Kontor- og møteromsavdelingen i 2. etg. er påkostet og morsomt innredet.

Beskrivelse av tomt

Utearealene er asfaltert med laste- og lossesone. Kjøreport med lasting og lossing direkte på gårdsplass. Tomten er inngjerdet og har en skyveport for innkjøring til eiendommen fra gate.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Lovanvendelse

Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven
§ 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.

Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.

Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.

Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca. 2,5% av kjøpesummen.

Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppkjøpsfinansiering
Den 1. januar i år ble det nye regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i aksjeloven § 8-10. Budgiver bes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

Oppvarming

Varme
Kontorer med panelovner på yttervegger. Det er montert varmevekslere, luft til luft anlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Ved bud på Selskapet skal budet angi den underliggende eiendomsverdi som skal danne grunnlag for beregning av kjøpesum for aksjene.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Kommunal informasjon
Takst
Kjøpekontrakt som skal benyttes
Grunnbok
Årsregnskap for 2018, 2019 og 2020.
Selskapsvedtekter.

Offentlig kommunikasjon

Lokalbuss, expressbusser og tog.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Mobil: +47 404 61 800