Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

1149 m2

Bruttoareal

1149 m2

Prisantydning

12 900 000 kr

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Bredbåndstilknytning

Kjøreport

Kort om eiendommen

Kombinasjonseiendom med kontor og lager/verksted. Bygningsmassen er fleksibel og kan benyttes til mange formål. Eiendommen er påkostet og tilbygget i 2010 med nytt inngangsparti i 1.etg. og nye kontorer og møterom i 2.etg.
Det er 100% av aksjene i Herbergveien 2 AS som skal selges.

Eiendommens potensiale

Bygningsmassen består hovedsakelig av en etasje på bakkeplan, med støpt plate på mark, yttervegg av isolerte sandwich-elementer av betong, og med spennarmerte betongelementer i tak. Ytterst mot Herbergveien er det påbygget et parti i to etasjer, og under denne delen er det også en teknisk kjeller med lav takhøyde. Det er også påbygget en etasje lang byggets sydfasade. Disse påbyggene er oppført med yttervegger av isolert bindingsverk, innvendig kledd med gips og utvendig kledd med fin kombinasjon av lerkepanel og Stenex-plater. Påbyggene er utført i 2011. Mot vest er det påbygget en verksteddel med bæresystem i stål. Det er to lasteporter inn i bygget, den ene er 3x3m i plan med bakkenivå. Denne hallen har slukrenne i gulvet. Den andre 2,5x2,5m, med en liten rampe foran.. Bygningens tak er tekket med sveiset gummi, og er oppbygget med gesimser og fallkiler mot innvendig varme sluk. Takbeleggets alder er mellom 10 og 15 år, og har normal levetid på 25-30 år.

Beliggenhet

Eiendommen har beliggenhet i attraktivt næringsområde på Tunejordet, rett utenfor Sarpsborg sentrum. Området består av ulike næringer som bilforhandlere, bilklargjørere, kjøpesenter, byggevarehandlere og dagligvareforretninger. Avstand til Sarpsborg sentrum er ca. 2 km og E6 ca. 1 km.

Adkomst

Avkjøring 7 på E6, Lekvollkrysset ved Quality Hotell > kjør Rv 114/118 (en av hovedinnfarten til Sarpsborg sentrum) forbi Tune Kirke ca. 1,5 km > til høyre inn i Herbergeveien v/bussoppstilling (gamle Glombuss) og følg veien ca. 200 m > eiendommen på høyre hånd. Offentlig transport med buss 200 meter unna.

Innhold

1.etg. inneholder kontorarealer, sosiale rom, våtrom og lager/verksted.

2.etg. inneholder kontorarealer, sosiale rom, våtrom.

Parkering

Det er mellom 25 og 30 parkeringsplasser på eiendommen, og fri gateparkering i område.

Regulering

Eiendommen ligger under Kommuneplanens arealdel 2015-2026 med tilhørende temakart avsatt til formål: Kjøpesenter. Vedtatt 18.06.2015.
Uregulert område.

Kommuneplanens arealdel er under revidering og antatt fastsettelse av den nye planen er satt til sommer 2019.

Ventilasjon

Bygget har to ventilasjonsanlegg. Balansert anlegg med varmegjenvinning, men ikke med kjøling. Ventilasjonsanlegget for 1.etg. er fra 1997, mens anlegget for 2.etg. er fra 2010.

Diverse

Strømforsyningen i området har en spenning på 240 V. Inntakssikringer på 3x315 A. Noe blandet innhold gammelt og nytt i hovedtavle. Underfordelingsskap fremstår som helt moderne og oppdatert.
Strømfordelingen i bygningen er delvis skjult og delvis åpent.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på ca. 2.010 kvm. Tomten er flat og opparbeidet med asfalterte parkeringsarealer.

Overtakelse

Det er 100% av aksjene i Herbergveien 2a AS som skal selges. Gjennomføring av salg krever samtykke fra Norges Automobil Forbund.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming med panelovner i kontorene og noe infravarme i verksted/lager. Fjernvarme er tilgjengelig i område.

Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om e

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budkjema og budskjema finnes også i salgsoppgaven.

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Offentlig kommunikasjon

Offentlig transport med buss 200 meter unna.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Telefon: (+47) 91349453