Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

1149 m2

Bruttoareal

1149 m2

 

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Bredbåndstilknytning

Kjøreport

Kort om eiendommen

Kombinasjonseiendom med kontor og lager/verksted. Bygningsmassen er fleksibel og kan benyttes til mange formål. Eiendommen er påkostet ca. kr. 4.000.000,- i forbindelse med nytt inngangsparti i 1.etg. og nye kontorer og møterom i 2.etg.
Det er 100% av aksjene i Herbergveien 2a AS som skal selges.

Bebyggelse

Bygningsmassen består hovedsakelig av en etasje på bakkeplan, men støpt plate på mark, yttervegg av isolerte sandwich-elementer av betong, og med spennarmerte betongelementer i tak. Ytterst mot Herbergveien er det påbygget et parti i to etasjer, og under denne delen er det også en teknisk kjeller med lav takhøyde. Det er også påbygget en etasje lang byggets sydfasade. Disse påbyggene er oppført med yttervegger av isolert bindingsverk, innvendig kledd med gips og utvendig kledd med fin kombinasjon av lerkepanel og Stenex-plater. Mot vest er det påbygget en verksteddel med bæresystem i stpl. Det er to lasteporter inn i bygget, den ene er 3x3m i plan med bakkenivå. Denne hallen har slukrenne i gulvet. Den andre 2,5x2,5m, med en liten rampe foran.. Bygningens tak er tekket med sveiset gummi, og er oppbygget med gesimser og fallkiler mot innvendig varme sluk. Takbeleggets alder er mellom 10 og 15 år, og har normal levetid på 25-30 år.

Beliggenhet

Eiendommen har beliggenhet i attraktivt næringsområde på Tunejordet, rett utenfor Sarpsborg sentrum. Området består av ulike næringer som bilforhandlere, bilklargjørere, kjøpesenter, byggevarehandlere og dagligvareforretninger. Avstand til Sarpsborg sentrum er ca. 2 km og E6 ca. 1 km.

Adkomst

Avkjøring 7 på E6, Lekvollkrysset ved Quality Hotell > kjør Rv 114/118 (en av hovedinnfartene til Sarpsborg sentrum) forbi Tune Kirke ca. 1,5 km > til høyre inn i Herbergeveien v/bussoppstilling (gamle Glombuss) og følg veien ca. 200 m > eiendommen på høyre hånd. Moderate kø-forhold i området, offentlig transport med buss 200 meter unna.

Parkering

Det er mellom 25 og 30 parkeringsplasser på eiendommen, og fri gateparkering i område.

Tomt

Eiet tomt på ca. 2.010 kvm. Tomten er flat og opparbeidet med asfalterte parkeringsarealer.

Inneholder

1.etg. inneholder kotorarealer, sosiale rom, våtrom og lager/verksted.

2.etg. inneholder kontorarealer, sosiale rom, våtrom.

Ventilasjon

Bygget har to ventilasjonsanlegg. Balansert anlegg med varmegjenvinning, men ikke med kjøling. Ventilasjonsanlegget for 1.etg. er fra 1997, mens anlegget for 2.etg. er fra 2010.

Diverse

Strømforsyningen i området har en spenning på 240 V. Inntakssikringer på 3x315 A. Noe blandet innhold gammelt og nytt i hovedtavle. Underfordelingsskap fremstår som helt moderne og oppdatert.
Strømfordelingen i bygningen er delvis skjult og delvis åpent.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Mobil: +47 913 49 453