Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

120 m2

Bruttoareal

753 m2

Arealspesifikasjon

120 kvm - Kontor
633 kvm - Kombinasjon - lager og kontor

| Kort om eiendommen

Lager / kombinasjonslokaler med attraktiv plassering kan overtas på kort varsel.

Lokalene kan passe utmerket for leietakere med behov for:
- Lager og kontor
- Lager og logistikk
- Industri og produksjon
- Kombinasjonslokaler
- Rene kontorlokaler med nærhet til E6

Lokalene kan tilpasses leietakers behov.

| Innhold

Fine, lyse lager- og kombinasjonslokaler til leie. Det medfølger opptil 4 kontorer i tilknytning til arealene. Lokalene kan tilpasses til den standard, tekniske krav og ønsker ny leietaker må ha behov for.
Fri takhøyde på ca. 5,5 meter for utnyttelse av lagring i høyden. Kjøreportens bredde er på rett under 4 meter.

| Beliggenhet

Eiendommen ligger plassert i førsterekke på Solgaard Skog. Solgaard Skog er ettertraktet næringsområde med strategisk meget god beliggenhet som gir nærhet til E6 med av- og påkjøring Moss nord og flere betydelige knutepunkter som Moss Havn med fergeforbindelse til Horten på Vestfoldsiden.

Øvrige knutepunkter til Sverige og riksgrensen på Svinesund ca. 40 minutter sørover.
Oslo ca. 45 minutter nordover.

| Parkering

Parkering på eiendommens grunn.

| Oppvarming

Elektrisk oppvarming ved vifteovener i lageredelen og panelovner i kontorarealer.

| Ventilasjon

Balansert mekanisk ventilasjon.

| Offentlig kommunikasjon

Det er god bussforbindelse i området med hyppige avganger til Moss bussterminal og Moss stasjon.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Marius Henriksen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: marius@metra.no

Mobil: (+47) 97985060

Telefon: 979 85 060

Espen R Pettersen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: espen@metra.no

Mobil: (+47) 92029641

Telefon: 920 29 641