Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor,

Areal

280 m2

Bruttoareal

580 m2

Arealspesifikasjon

280 kvm Areal A
1. etg: 300 kvm Dagligvarebutikk

Kort om eiendommen

Lokalene passer svært fint til kjøreskole, "showroom" eller virksomhet som driver med opplæring.
Eiendommen ligger sentralt, med gangavstand til Fredrikstad sentrum.

Bebyggelse

Teglsteinsbygg over 2 etasjer hvor 2. etasje består av boliger og 1. etasje av dagligvarebutikk, kontor og lagerlokaler.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Glemmen, i umiddelbar nærhet til Glemmen videregående skole og Fv 109. Kun ca 1 km til byens gågate. Området består av både boligbebyggelse og næringsvirksomhet.

Adkomst

Fv 109 til Hassingsenteret, avkjøring mot Glemmen videregående skole. Eiendommen ligger på høyre side, vis à vis Glemmen videregående skole.

Innhold

280 kvm i 1. etasje

Parkering

Parkering på asfalterte plasser.

Standard

Lokalene ble tilpasset for kjøreskolen som nå flytter ut, og fremstår svært godt egnet til formålet.

Beskrivelse av tomt

Tomten er opparbeidet og asfaltert. Parkeringsplassene er fordelt på de forskjellige leietakerne i bygget.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppvarming

Elektrisk.

Offentlig kommunikasjon

God offentlig kommunikasjon med buss stopp rett ved eiendommen.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: rh@metra.no

Telefon: (+47) 95256130