Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor,

Areal

90 m2

Bruttoareal

90 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Alarm

Bredbåndstilknytning

Kantine

Arealspesifikasjon

1. etg: 90 kvm Forretning/Kontor

Bebyggelse

Bygget er oppført i 2012. Eiendommen inneholder idag lokaler benyttet av diverse private kontorbedrifter. For øvrige en meget populær kantine - Råde Selskapsmat AS som hver dag bespiser de fleste av byggenes ansatte.

Innhold

Fordelt slik:
1. etg. - Forretningslokale/kontor 90 kvm, inkl. andel fellesareal.

Beliggenhet

Lokalene ligger med fullt innsyn fra E6, beliggende mellom E6 og Rv 118, ved Jonstenkrysset/ avkjøringen til Karlshus og Fredrikstad. Avstand til Moss 17 km, Fredrikstad 18 km og Sarpsborg 17 km. Avstanden til Karlshus, som er kommunesentrum i Råde, er 1 800 m.

Adkomst

E6 til Råde > exit 11 > kjør til rundkjøring etter 200 m > til høyre Rv 110 tilbake mot Rygge/Moss 350 m > til høyre inn til eiendommen > dette er første bygg på venstre hånd.

Parkering

Rikelig med parkering.

Standard

Disse relativt nye lokalene i bygget holder en høy, moderne standard. Flislagt gulv, faste vegger er malt i lyse, smakfulle farger. Store utstillingsvinduer i isolerglass rundt hele lokalet. Akustikkhimling i tak. Lokalene er fullsprinklet. Patchepanel og datakabling i lokalene.

Beskrivelse av tomt

Byggenes uteareal er fint opparbeidet og satt i stand, med asfalterte kjøre- og parkeringsarealer og med beplantning og grøntanlegg.

Oppvarming

Bygget har nærvarmesentral med varmepumpe/gass og vannbåren oppvarming.

Lovanvendelse

Utleiebetingelser:
Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Mobil: (+47) 40461800

Telefon: 404 61 800