Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

2000 m2

Bruttoareal

2000 m2

 

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Alarm

Heis

Kort om eiendommen

Bygningen er oppført med støpt grunnmur, Yttervegger har bærende
konstruksjoner av betong og stål med utfyllende bindingsverk utvendig kledd med plater. Flat takkonstruksjon tekket med papp/membran.
Bebygget med blokkbebyggelse med leiligheter og næringslokaler.

Eiendommens potensiale

Ledig areal 900 kvm - estimert leie kr 1000,- pr kvm + felles

Eiendommens leieavtaler

Domstoladministrasjonen, Narvesen og Mudo Gym Mysen AS
Leie kr 979 000,- pr år

Bebyggelse

Bygget er oppført 1989, Bygningen er oppført med støpt grunnmur,
Yttervegger har bærende konstruksjoner av betong og stål med utfyllende
bindingsverk utvendig kledd med plater. Flat takkonstruksjon tekket med papp/membran.
Bebygget med blokkbebyggelse med leiligheter og næringslokaler.

Beliggenhet

Eiendommen ligger midt i sentrum ved
jernbanestasjonen som er endestoppested for
lokaltogene på østre linje.

Innhold

5 nærings seksjoner kontor/ forretning
Gnr. 230 Bnr. 432 Snr . 4,5,6,7 og 14. ca 2000 kvm BTA

Parkering

Stor opparbeidet og asfaltert areal for parkering

Tomt

Festetomt på 5785,9 m . Festeavgiften blir fordelt på flere borettslag og næringsseksjoner. Bortfester er Bane nor eiendom AS.

Regulering

Mysen sentrum Sentrumsformål 10.09.2015

Ventilasjon

balansert ventilasjon i alle seksjonene

Standard

Eiendommen har god standard
Byggget er oppført 1989,
Bygningen er oppført med støpt grunnmur,
Yttervegger har bærende
konstruksjoner av betong og stål med utfyllende
bindingsverk utvendig kledd med plater. Flat
takkonstruksjon tekket med papp/membran.
Bebygget med blokkbebyggelse med leiligheter og
næringslokaler.

Beskrivelse av tomt

Festetomt på 5785,9 m . Festeavgiften blir fordelt på flere borettslag og næringsseksjoner. Bortfester er Bane nor eiendom AS.

Lovanvendelse

Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven
§ 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.

Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.

Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.

Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.

Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppkjøpsfinansiering
Den 1. januar i år ble det nye regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i aksjeloven § 8-10. Budgiver bes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

Oppvarming

Elektrisk

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Kjell R. Karlsen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: kjell@metra.no

Mobil: +47 915 67 434