Lokale til Leie:

Idrettsveien 4 – Pent kontorlokale på 144 kvm med profilering mot gågaten!

Idrettsveien 4
1400 Ski

Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

144 m2

Bruttoareal

144 m2

Kort om eiendommen

Ledig lokale i 2. etasje med Ski sentrums beste beliggenhet ved gågaten.
Passer for en rekke virksomheter som kontor, rådgivning, undervisning m.m.
Gode kommunikasjonslinjer med både bil og offentlig transport.

Beliggenhet

Svært attraktivt lokale med god profilering i gågate med butikker, service, offentlige kontorer og leiligheter. Eiendommen ligger i umiddelbar nærhet til Ski stasjon med god kollektivdekning. En rekke igangsatte prosjekter vil revitalisere Ski sentrum og gi fantastiske forutsetninger for næringslivet. Egner seg til kontor, service, salg og konsulentvirksomhet.

Ski sentrum står foran stor vekst de kommende årene og vil fremstå som et regionsenter i Folloregionen. Kun 3-4 minutters gange til Ski togstasjon med hyppige avganger og 22 minutters reisetid til Oslo. Fra desember 2022 åpner nytt dobbeltspor på strekningen Ski - Oslo som vil redusere reisetiden til 11 minutter. Kommunesammenslåingen med Oppegård vil gi ytterligere drivkraft til by- utviklingen i Ski med konkrete planer om flere offentlige kontorer, bypreget bolig-regulering og tilrettelegging for variert næringsutvikling.

I Ski sentrum finner man foruten Ski Storsenter, flere offentlige kontorer og en rekke restauranter og kaféer som er med på å skape et godt bymiljø.

Adkomst

Det er enkel adkomst både med bil og kollektivtransport. Kort vei til bussholdeplass med gode bussforbindelser og kun få minutters gangavstand til Ski jernbanestasjon. Nytt dobbeltspor vil redusere togreisen Ski-Oslo til kun 11 minutter.

Innhold

2. etasje (144 kvm): Åpent kontorlandskap med kjøkken, møterom og wc.

144 kvm. på en flate med mange bruksmuligheter i hjertet av Ski sentrum. God profilering mot gågate og tilgang via trapp. Lyse lokaler med gjennomgående god standard. Består i dag av åpent kontorlandskap med nyere kjøkken (integrert kjøleskap, oppvaskmaskin og mikro), møterom og 2 toaletter.

Leienivå er avhengig av oppstart, varighet og tilpasninger. Ta kontakt med megler for tilbud. Kvartalsvis forhåndsbetaling og 3 måneders depositum/garanti. I tillegg til leien betaler leietaker en forholdsmessig andel av eiendommens driftsutgifter stipulert til kr 295,-/kvm/år. Dette inkluderer vaktmester, drift, vedlikehold og renhold av fasade og fellesarealer, renovasjon og serviceavtaler for tekniske installasjoner. Leietaker tegner eget strømabonnement.

Husleielovens bestemmelser vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Parkering

God parkeringsdekning med flere parkeringsområder i Ski sentrum, samt gateparkering.

Regulering

Eiendommen ligger i område regulert til sentrumsformål.

Ventilasjon

Det vil bli montert friskluftanlegg som "Flex it-dual" eller tilsvarende før overtagelse.

Standard

Lokaler fremstår som lyse og holder gjennomgående god standard. Linoleum på gulv og malte innervegger. Lokalet overleveres "as is", men leietaker har påvirkningsmulighet på overflater og materialvalg etter godkjenning fra gårdeier.

Oppvarming

Oppvarming ved termostatstyrte radiatorer, samt varmepumpe. Lokaler overtas med de oppvarmingskilder som står ved visning.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: +47 970 93 125